Hule ord fra statsminister

Seks års nedskæringspolitik fra regeringen slår nu ud i strejke blandt ansatte i ældreplejen og sundhedssektoren. Og nødberedskabet under strejken er i sig selv med til at udstille, hvor store problemer man står med i ældreplejen.

Det viser, hvor mange hænder, der mangler i hverdagen: den almindelige, daglige bemanding hos de ældre er ifølge Ældresagen nemlig mange steder under nødberedskabet. Man mangler med andre ord så mange hænder i hverdagen, at det nærmer sig grænsen for, hvad der er forsvarligt. Plejepersonalets strejke er et nødråb fra en ældrepleje, der lider gevaldigt under regeringens nedskæringspolitik. Derfor er det hule ord, når Anders Fogh alfaderligt henstiller til, at strejken ikke må gå ud over de ældre. Han om nogen bærer et ansvar for, at mange ældre må leve under et dagligt nødberedskab. Vores ældre borgere fortjener en stærk ældresektor, og de strejkende ansatte fortjener bedre forhold. Vi må og skal løse problemerne med rekruttering til ældresektoren. Her spiller løn, arbejdsmiljø, muligheder for uddannelse og generel anerkendelse en afgørende rolle. Det er ikke løsninger, der interesserer regeringen ¿ vi har tværtimod en regering, der har bragt den offentlige sektor i nødberedskab. Det er på tide, at personalet og de svageste ældre får bedre forhold.