Nørager

Huller i fjernvarmerør hos private

}VARMETAB:Nørager Varmeværk oplever i øjeblikket et usædvanligt stort vandtab på værket. Bestyrelsen opfordrer derfor forbrugerne til at kontrollere deres anlæg og se efter, om der eventuelt er utætheder ved gulvvarme eller andre steder med skjulte rørføringer eller om de rmåske kommer damp op ad kloakrør som synlig bevis på utætheder. For knap to år siden oplevede fjernvarmeværket to rørsprængninger på gaderør omkring stikledninger til en husejer på Stabellvej grundet ælde. Det gav anledning til en udskiftning af hovedledningerne i fortovet på den 150 meter lange vej.