Tyverier

Huller i strandsikkerhed

En sjettedel af vigtige strandposter stjålet i Løkken-Vrå kommune

VENDSYSSEL:Da Beredskabet i Løkken-Vrå kommune senest undersøgte, om kommunens 12 km lange strandstrækning var klar til sommerens badegæster, var det chokerende tyverier, der mødte kommunens ansatte. Ud af de i alt 30 strandposter, de særlige skilte med f.eks. "E 56", mangler de fem. Det svarer til en sjettedel, og det ryster Løkken-Vrås borgmester Knud Rødbro (Fællesliste): - Vores beredskabschef meldte om tyverierne, og jeg bad ham straks om at anmelde tyverierne til politiet, for det er jo rystende, at folk kan finde på sådan noget, siger han. Fire skilte er taget med standere og det hele, mens det femte skilt er skruet ned. Og tyverierne er foretaget med "spredt fægtning", som Rødbro udtrykker det. - Det handler ikke om penge, da det vil koste 6000-7000 kr. til nye skilte, men det handler om sikkerhed. Det svarer lidt til de særlige elg-skilte i Sverige, som turisterne en overgang stjal i stor stil som "souvenirs", siger Knud Rødbro. Og vigtigheden af strandposterne, som der langs hele den danske vestkyst er omkring 400 af, understreges kraftigt af Falck: - Posterne fungerer på den måde, at ser man, at et menneske er i havsnød eller er ved at drukne, så kan strandposter på meters nøjagtighed guide os til stedet. Vi har elektroniske fortegnelser i computersystemet, så meldes der f.eks. om alarm omkring "E 204", så ved vi nøjagtig, at vi skal det og det sted hen ved Skallerup. Systemet er koblet på vores satellitsystem, så redderne i bilen får anvist den helt rigtige køreretning, siger vagtcentralleder ved Falcks Vagtcentral Nordjylland, Jørn Johannesen. Kostbare minutter - Det handler ikke om souvenirs - det handler om kostbare minutter! Så kort og kontant lyder det fra vicepolitikommissær ved Hjørring Politi, Kurt Nielsen, efter at NORDJYSKE kunne oplyse ham om de forsvundne strandskilte. - Desværre er det mere eller mindre uladesiggørligt at efterforske, for hvornår er skiltene fjernet? Og af hvem? Der skal ske en egentlig anmeldelse, men ellers må jeg betegne tyverier af strandskiltene som sager, der oftest med det samme stilles i bero. Forstået på den måde, at vi jo ikke kan banke samtlige borgere op i politikredsen og kigge efter skilte, siger Kurt Nielsen. - Men ellers kan jeg kun på det kraftigste opfordre folk til at lade skiltene være, de er jo ikke sat op for sjov skyld. De er til hjælp i en nødsituation for at kunne udpege, hvor en redningsaktion skal sættes ind, siger Kurt Nielsen. Han mener ikke, det er et spørgsmål om økonomi at sætte nye skilte op, men mangler bare ét skilt på det mest uheldige tidspunkt, så handler det om noget helt andet, nemlig menneskeliv. Skilte får fred i øst Men i Frederikshavn Politikreds får skiltene dog lov til at stå i fred. Og det er politiet meget tilfreds med: - Det kan være det, der er afgørende for, om et liv kan reddes. Så vi håber bestemt på, at skiltene langs østkysten fortsat får lov til at stå urørt, siger politiinspektør Stig Lundbo, Frederikshavn Politi.