Huller truer livet på landet

Kommunens kasse til lapning af veje er tom - borgere protesterer

Lokalpolitik 6. september 2002 08:00

FREJSTRUP: De føler sig sat ud på et sidespor og frygter for en endnu mere omfangsrig dræning af mennesker. Selve udviklingen af landområderne står på spil, lyder meldingen, og nu har de indsamlet 25 underskrifter i protest mod vejens sørgelige tilstand. For en uge siden opsatte kommunens tekniske forvaltning trekantede advarselsskilte på Frejstrupvej i Frejstrup ved Lundby i Nibe kommunes yderste vestre ende: "Pas på Huller", men det bliver nok kommunens eneste tiltag derude resten af året, for der er ikke flere penge i kassen til udbedringer af den krakelerede asfalt, og udsigten for 2003 lover bestemt ikke godt set med lokale briller. - Nej, der er ikke flere penge til den slags i år. Vi afsætter i det kommende budgetforlig nok omkring to millioner kroner til vedligeholdelse af veje, samme antal kroner som i år. Det er ideelt set ikke nok, vi skærer trods alt ikke ned, men vi ved godt, at det ikke er nok, lyder kommentaren fra byrådets formand for teknik- og miljø, Elin Møller (S). I Frejstrup ved de smukke hedelandskaber i trekantsområdet delt mellem kommunerne Nibe, Aars og Løgstør, vurderer borgere, at vejenes ringe tilstand udgør en risiko for både mennesker, cykler og biler. - Ansatte i hjemmeplejen har det ind imellem hårdt, når de kører ad Frejstrupvej, der er hullet som en si. Børn og vi andre må hele tiden tage sig i agt, så eksemplvis forhjulet på en cykel ikke kommer til at sidde fast, og mekanikere herude melder om mange skader på især bilers styregrej og fjedre, fortæller Frejstrupvejs Finn Larsen, økonomikonsulent på Landbocenter Aars og far til fire. - Vore to skolesøgende børn har heldigvis endnu ikke kørt i et hul på cykel, men risikoen skal vi leve med hver eneste dag, og skolebussens chauffør beklager sig ofte over den mildest talt elendige asfaltering. Vi føler, at vi bliver marginaliseret, udstødt, fordi vi bor på landet langt væk fra "hovedstaden" Nibe. - Det første indtryk, måske-huskøbere får herude, er jo de elendige veje, og det tror jeg kan være nok til, at mange opgiver at flytte hertil på trods af de store naturværdier, tilføjer Finn Larsen. Som medlem af sognerådet var den nu 82-årige Jens Markussen med til at bevilge penge til den første asfaltering af Frejstrupvej midt i 60erne. Vejen er nu en hovedfærdselsåre for trafikanter på egnen - også lastbiler - der typisk kører mod Lundby, Farstrup, Nibe eller Aalborg. - Dengang betød asfalteringen af den daværende grusvej et gavaldigt løft for lokalsamfundet, nu ender vi måske med at blive kastet tilbage til dengang før asfalteringen, og ender måske i sidste ende med endnu en grusvej, frygter Jens Markussen. Hans hustru, Betty, betegner sig som yderst erfaren forhindrings-cyklist, men det var ikke lige den vej hun havde tænkt sig, da hun gik på pension. - Jeg har nu lært at trække cyklen på de mest medtagne strækninger af vejen, ellers går det måske helt galt en dag. Forliget om næste års budget falder som fortalt i gårsdagens udgave af NORDJYSKE måske på plads allerede nu på mandag under mødet i økonomiudvalget, hvor de tre medlemmer fra Venstre med borgmester Jens Østergaard Madsen i spidsen, de to socialdemokrater Elin Møller/Arne Staun Sørensen, og den til lejligheden inviterede Mogens O. Madsen (SF) forsøger at få de sidste brikker til at falde på plads, men de peger under ingen omstændigheder endeligt på, hvilke veje, der får penge næste år, eller hvilke, der får lov til at forfalde endnu mere i 2003. Det bliver en opgave for teknik- og miljøudvalget, når medlemmerne kender budgettet. - Ved siden af de to milioner, vi nok ender med at afsætte, håber vi dog på, at regeringens særlige pulje til samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder på 100 millioner kan komme eksempelvis vejene i Nibe Kommune tilgode, lyder meldingen fra udvalgsformand Elin Møller. Mandag holder hun et møde om den nyoprettede million-puljes mulige gavn for vedligeholdelsen af kommunale veje i selskab med formanden for Kommuneforeningen i Nordjylland, borgmester Kristian Schnoor (S), Sejlflod.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...