Hullet sikkerhed om sårbar natur

NORDJYLLAND:Der er et hul i beskyttelsen af de sårbare naturområder, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland, Thorkild Kjeldsen, V. Hassing. Når en landmand søger tilladelse til at udvide sin husdyrproduktion, skal han også gøre rede for, hvor gødningen skal spredes, hvilke marker, der er hans egne, og hvilke, der er forpagtede. - Men forpagtningsaftaler løber ud, og reelt holder ingen øje med, om landmanden forpagter andre arealer tættere på følsomme naturområder, som tåler mindre belastning med næringsstoffer, påpeger Thorkild Kjeldsen. Han kalder det en brist i kontrolsystemet. - Vi vil gerne have hullet lukket. Sikkerheden omkring de sårbare områder beror alene på tillid til, at landmanden foretager sine indberetninger, som han skal. Ærligheden kan naturligvis blive belastet af lang sagsbehandlingstid hos amtet, der skal godkende aftalen, siger han. Planteavlskonsulent Anne Birgitte Thing, LandboNord, mener ikke, der er noget problem. - Landmanden har pligt til at indberette alle ændringer til myndighederne, herunder i forpagtningsforhold og amtet skal foretage screening af den miljømæsige påvirkning. Desuden skal han hvert år indsende en plan og et efterfølgende regnskab for sit gødningsforbrug på de enkelte marker til plantedirektoratet. Der er masser af kontrol. Kommunerne fører kontrol med husdyrbrugene, og ét amt, Ringkøbing, har besluttet at gennemføre årlig kontrol af samtlige miljø-screenede arealer. Utroligt, at de har ressourcerne, tilføjer hun. Et boom i antallet af ansøgninger om miljøgodkendelse til større husdyrproduktion bekymrer Danmarks Naturfredningsforening. - Bare på seneste møde i amtets teknik- og miljøudvalg var der nye ansøgninger svarende til 2500 ekstra svin og flere hundrede flere kreaturer i Nordjylland. Det ligner hamstring, påpeger Thorkild Kjeldsen. Foreningen har anbefalet et stop for udbygning af svineproduktionen indtil udviklingen er analyseret. På et debatmøde i Klim om landbruget og miljøet bekræftede amtets miljødirektør Jes Lunde at der foregår en hamstring af tilladelser til øget husdyrproduktion. - Det er helt legitimt og forståeligt i en situation, hvor Danmarks Naturfredningsforening anbefaler stop for udbygning af husdyrproduktionen. Anne Birgitte Thing: - Det er svært at hamstre. En miljøtilladelse er tidsbegrænset.