Trafikpolitik

Hult sludder

Socialdemokratisk politik er vejen til ruin for privatbilismen og boligejerne i Danmark.

Står det til betonsocialisterne i Socialdemokratiet, bl.a. Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard, skal der indføres betalingsafgifter for at køre på vejene og store afgifter for at køre ind i bl.a. centrum i vores største byer. Alle de bilister, der er nødsaget til at færdes på vejene for at køre til og fra arbejde, skal brandbeskattes. Og kørselsfradraget afskaffes. Boligejerne skal ligeledes brandbeskattes, bl.a. ved salg af boligen med helt op til 30 pct.. Dette er betonsocialisme af værste skuffe. Ritt Bjerregaard har oprettet opdragelsesskoler for socialdemokrater, den såkaldte Røde Skole, for de socialdemokrater, som ikke er røde nok. Siksak-kursen inden for partiet er helt ude af trit med virkelighedden. De fremsætter et væld af forslag og teser, som ingen ikke engang de selv kan finde rede i. Mette Frederiksen taler om frihed til den enkelte, men hendes tale er hult sludder, når Socialdemokraterne kan stemme imod frit sygehusvalg, nedsættelse af ventelisterne og nye ældreboliger. De har ligeledes valgt at stå uden for regeringens meget brede forlig om jobplanen, der vil gøre det nemmere for pensionister og førtidspensionister at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Her stemte regeringen sammen med Radikale, Dansk Folkeparti og Ny Alliance - et meget bredt forlig. De samme partier har ligeledes indgået samarbejde på sundhedsområdet, hvor der blev vedtaget at give 12 års unge piger gratis vaccination mod bl.a. livmoderhalskræft. Ger undlod socialdemokraterne igen at samarbejde. Socialdemokratiet er i dag uden ledelse og yderst frusteret over, at det går så godt i Danmark.Regeringen har udryddet den kæmpe udenlandsgæld, som de overtog efter socialdemokraterne i 2001. Vi har frit sygehusvalg og fuld beskæftigelse og med den nye kommunalreform er alle befolkningsgrupper i Danmark sikret langt ind i fremtiden.