EMNER

Humanisme og barmhjertighed?

"Slingrekurs og vælgerbedrag - eller barmhjertighed og fornuft?".

Karsten Lauritzen og Torsten Schack Pedersen (V) har under den første del af denne overskrift i et læserbrev (18.8.) forsvaret politiets aktion mod de afviste og udviste asylsøgere i Brorson Kirken. De mener, at lov er lov, og lov skal holdes. Derfor skal de afviste asylansøgere udvises nu og om nødvendigt med magt. Det er et synspunkt, man godt kan argumentere for i en retsstat. Et andet synspunkt, som mange andre læserbrevsskribenter for tiden fremhæver, er, at vi bør vise humanisme og barmhjertighed over for desperate mennesker, som er flygtet fra nød og elendighed og en krig, som regeringen har gjort os til en del af. Som et af verdens rigeste lande og med udsigt til en alvorlig mangel på arbejdskraft i nær fremtid på en række livsvigtige samfundsopgaver som sundhed og ældrepleje, så kunne vi med fordel føre en anden politik. En politik der siger velkommen til indvandrere med ressourcer og med mod på at starte en ny tilværelse i et fremmed land. Vi skal naturligvis være indstillet på at investere i deres uddannelse så de kan begå sig på dansk og på danske arbejdspladser, og så de lærer at forstå dansk kultur og levevis. Vi skal om nødvendigt også oplære dem i de job, vi har brug for at få besat. Vi må gerne stille krav til indvandrerne. Krav, som, når de er opfyldt, giver adgang til at blive dansk statsborger med de rettigheder, det giver. På dette punkt svigtede den daværende regering i starten af de store indvandrerbølger, og vi endte med en række problemer. Når debatten bliver så ophidset, er det, fordi mange følelser er blandet ind, ligesom erfaringerne fra den mislykkede integration af nogle af de første hold skræmmer. Den mislykkede integration skabte et meget synligt og frygtet utilpasset proletariat med forkærlighed for fundamentalistisk islamisme - i 30'erne var det nazisterne, der samlede de udstødte og rodløse unge op i en bevægelse med et had rettet mod samfundet. Løsningen på den voksende fundamentalisme er at fjerne rekrutteringsgrundlaget, dvs. sørge for rettidig hjælp til uddannelse og job fremfor udstødelse. Det vil kræve mange ressourcer, men vi har brug for, at det lykkes, hvis vi fortsat skal sikre et godt beskatningsgrundlag og sikre at de mange job i social og sundhedssektoren besættes med "dansk" arbejdskraft. Konklusionen er, at det, landet har brug for, er en fornuftstyret indvandring, der kan sikre rekruttering til mange kommende ledige job i den offentlige sundheds-, ældre- og plejesektor. Vi har ikke brug for den "lov og orden"-politik, regeringen står for styret af Dansk Folkeparti, som har til formål at holde indvandrere ude. Vi skal være parate til at investere mere i uddannelse og skoling af vore nye medborgere, og den belønning vi kan stille i udsigt, når det lykkes, er et dansk statsborgerskab. Det er rettidig omhu og fornuft. Det er radikale politik, hvor læren fra tidligere fejl er indarbejdet.