EMNER

Hun bestemmer

Det er først og fremmest politikere, der sidder på magten.

Det er over to tredjedele af alle nordjyder enige om, og af dem peger næsten halvdelen på en bestemt nordjysk politiker som landsdelens mest indflydelsesrige person: Justitsminister Lene Espersen (K). I NORDJYSKEs store undersøgelse om magtens fordeling får hun 33 procent af stemmerne, fulgt af amtsborgmester Orla Hav, som mere end en fjerdedel - 27 procent - har stemt på som den mest indflydelsesrige nordjyde, og af Folketingets formand, Chr. Mejdahl, på tredjepladsen med 10 procent. Et repræsentativt udsnit af nordjyderne er blevet spurgt om, hvordan de bedømmer magtfordelingen i den nordjyske virkelighed, men samtidig med, at der altså er ret stor enighed om, hvor tyngden generelt ligger, nemlig i det politiske system, er der også holdninger, som afslører, at nok er vi alle nordjyder, men vi er ikke ens. Der er mindst en fjord, der skiller. Nordjyderne nord og syd for Limfjorden har forskellige præferencer, når det gælder holdninger til magt. Kandidaterne bytter næsten medaljer - og møder en outsider. Indsigt forside