Hun giver gode råd om sundhed på jobbet

Inger Kjelgaard, uddannet ergoterapeut, har en nøglefunktion i Aalborg Kommune som sundhedsrådgiver over for private og offentlige arbejdspladser.

Inger Kjeldgaard fra Aalborg Kommune rådgiver gratis på arbejdspladserne om sundhed. Foto: Michael Koch

Inger Kjeldgaard fra Aalborg Kommune rådgiver gratis på arbejdspladserne om sundhed. Foto: Michael Koch

Et nyt redskab til bl.a. at sætte fokus på sundhed på arbejdspladsen har set dagens lys i den forgangne uge. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig udvikling har indviet Sundhedscenter Aalborgs nye Sundhedsbus. Med Sundhedsbussen bliver det lettere at udføre opsøgende sundhedsfremme for borgerne ved at Sundhedsbussen kører ud og møder borgerne, der hvor de bor og arbejder. Sundhedsbussen bliver dermed også et tilbud til virksomhederne i regionens største kommune om at få foretaget sundhedstjek af medarbejderne. Et tilbud som Inger Kjelgaard ser meget frem til at være med til at synliggøre for virksomhederne i Aalborg Kommune. Inger Kjelgaard er ikke i tvivl om, at der er stor interesse for den opsøgende aktivitet. Med bussen følger tilbud om at få taget blodtryk, målt kondital og diverse andre målinger.Sundhedsbussen bliver dermed også et tilbud til virksomhederne i regionens største kommune om at få foretaget sundhedstjek af medarbejderne. Et tilbud som Inger Kjelgaard ser meget frem til at være med til at synliggøre for virksomhederne i Aalborg Kommune. - Masser af virksomheder har i forvejen et engagement i sundhedsindsatsen. Og det budskab vi gerne vil sprede, handler om, at sunde vaner både betyder meget for enkelte medarbejder og på bundlinien i virksomhedens regnskab, fremhæver Inger Kjelgaard. Besparelser i en krisetid I en krisetid, som dele af erhvervslivet aktuelt befinder sig i, kan der være en tendens til, at der spares på visse felter, som har med sundheden at gøre. - Men generelt er der meget bevidsthed om, at sundere medarbejdere er med til at nedsætte sygefraværet, og at en bedre trivsel på arbejdspladserne også er med til at give øget produktivitet, siger Inger Kjelgaard. Og set fra medarbejderside giver øget sundhed også øget arbejdsglæde, øget velvære og dermed mere energi og overskud i dagligdagen. - Desuden er det en forbedring af livskvaliteten i almindelighed, at man via jobbet motiveres til en sundere livsstil - både hvad angår kost og motion eksempelvis, påpeger Inger Kjelgaard. I den lille folder "Sundhedsrådgivning for virksomheder" fremgår det også, at sund levevis på jobbet også gør det lettere at træffe sunde valg døgnet rundt, og der gengives eksempelvis også en snes gode råd om, hvordan man kan holde sig selv i form i dagligdagen. - Alt det med sundhed handler jo meget om livsstil eller vaner, som man kan ændre i positiv retning ved at gøre tingene på andre måder end man plejer. Derfor er det også vigtigt, at ledelsen går foran som rollemodeller for medarbejderne, understreger Inger Kjelgaard. Gratis tilbud til virksomheder Aalborg Kommunes tilbud om sundhedsrådgivning til virksomheder er gratis, og kommunen har vedtaget en sundhedspolitik, der gælder for alle borgere, og som det hedder i folderen: "Sundhed er et fælles ansvar for alle borgere, men Aalborg Kommune har ansvar for at skabe rammer for en sund levevis, herunder at have tilbud om aktiviteter, der kan fremme den enkeltes sundhed." At droppe tobakken er en af de markante sundhedsfremmende faktorer, men der er mange andre elementer. Øget motion og sund kost i kantinen er et par af de andre initiativer, der giver skub i den rigtige retning. - Vi kender jo godt de fleste af de ting, der hjælper os til et sundere liv, men det bliver lidt nemmere at leve op til dem, hvis de er en del af det daglige arbejde, og vi ved også, at små skridt i hverdagen ofte giver bedre resultater end store ambitiøse projekter. Og det behøver heller ikke koste mange penge at sætte ind for en bedre livsstil, siger sundhedsrådgiveren. Som folderen siger: "Sundhed starter ikke først, når vi går hjem, de sunde valg skal træffes hele dagen. Sundhed på virksomheden handler i høj grad om at præge virksomhedens kultur og holdninger til for eksempel kost, røg og motion."