- Hun har gjort det, hun har lært

Ikke tortur, mener Poul Dahl, der forudser pure frifindelse af sigtet officer

FINDERUP: - Hvis afhøringen er foregået, som officeren har forklaret i medierne, så er der ikke tale om tortur. Og skulle hun blive frifundet - hvad jeg tror, at hun bliver - så har forsvarsministeren og forsvarschefen udvist manglende dømmekraft. Oberstløjtnant Poul Dahl undrer sig ikke over, at en dansk officer er blevet sigtet for tortur i Irak - han undrer sig snarere over, at det ikke er sket noget før: - Efterretningsofficereren har jo bare brugt de metoder, hun har lært og som vi har uddannet folk i gennem årtier. Og Forsvarets ledelse har åbenbart ikke tydeligt nok forklaret, at sådan må man ikke gøre - for jeg tror, at det er den almindelige opfattelse, at man stresser fanger, når de skal afhøres. Sådan gør man i krigstider, siger Poul Dahl. Han forudser mange flere lignende sager. For mange i forsvaret har gjort noget tilsvarende, og de kan blot vente på, at det bliver deres tur. - Man har lært folk nogle metoder i mange år, men nu har alle fået kolde fødder. - Jeg tror ikke, at man opfatter det som nedværdigende at sige til folk, at nu må de altså vente 10 minutter på det næste glas vand. I det hele taget efterlyser Poul Dahl helt klare grænser for, hvad man må og ikke må. Grænser, der skal udstikkes fra Forsvarets ledelse, så de udsendte ved, hvad de har at rette sig efter. - Ellers bliver det utrolig vanskeligt at operere i marken. Hver soldat skal jo næsten have en advokat og en menneskerettighedsekspert med på hver opgave - og så har vi tabt på forhånd. At fanger i Irak har brækket sig eller skidt i bukserne af skræk, når de er blevet taget til fange af de danske soldater, kommer ikke på Poul Dahl - og han ser ikke antydning af tortur i den slags: - I den del af verden opfatter mange det som næsten en dødsdom at blive taget til fange. Det er naturligvis stressende og derfor er det ikke underligt, at de bliver skrækslagne. Leder, 1. sektion side 6