Socialforsorg

Hun hjælper når patienten skal hjem

Trine Hollensen er forbindelsen mellem sygehus og hjemmepleje, når hun holder udskrivningssamtaler.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Trine Hollensen har et tæt samarbejde med sygehusene afdelinger. Her er det afdelingssygeplejerske Anne Rasmussen på lungemedicinsk afdeling. Foto: Peter Broen

Trine Hollensen er ansat af Hjørring Kommune, men en stor del af hendes arbejdstid finder sted på Region Nordjyllands sygehuse. Hun er nemlig en af dem, der mødes med borgerne på sygehuset, for at finde ud af, hvor meget hjælp de har behov for, når de udskrives fra sygehuset. Hun er visitator. - Når en borger skal udskrives, og der er sket en ændring af funktionsniveauet, så ringer sygehuset til os. Så holder vi en udskrivningssamtale, hvor jeg vurderer borgeren fysisk, psykisk og socialt, forklarer Trine Hollensen om sit arbejde. Hun er meget glad for sit job. Hun er uddannet sygeplejerske, har været hjemmesygeplejerske og har taget en efteruddannelse som visitator. Siden 2003 har hun arbejdet med den funktion. - Det er en stor fordel at have en del erfaring i det her job. Dels skal man kunne vurdere borgeren, dels skal man kunne stå fast på det, man mener. Ofte har de pårørende nemlig også en del ønsker, siger Trine Hollensen. Det er baggrunden for, at hun altid sørger for, at der en en bisidder med til udskrivningssamtalen - oftest familie. - Fire ører hører bedre end to. I samtalen er borgeren ofte stresset og kan ikke overskue sit ændrede liv. Derfor er det godt, at der er nogen med vedkommende. Vi kommer også mange genstridigheder i forkøbet på den måde. Det sker nemlig ikke så sjældent, at den syge ikke ønsker hjælp. Sygehuset og familien har sikkert masser af idéer og ønsker, men hvis den syge ikke vil modtage hjælpen, så er det spild af ressourcer eller ligefrem overgreb, siger Trine Hollensen. Hun besøger altid borgeren efter nogle uger i eget hjem: - Ofte ser jeg en borger, som jeg ikke kan kende. Hvis ikke jeg havde personnummeret, ville jeg ikke vide, at det var den samme. På sygehuset er de klædt i sygehustøj, frataget handlemuligheder, blege, trætte og måske bange. Når de så har været hjemme i nogle uger, er de livet helt op. Og tit kan de slet ikke kende os, og det siger også noget om, at de ikke har været i deres habituelle tilstand. Fællessprog II Når Trine Hollensen vurderer borgerne, sker det efter en fælles funktionsvurdering. - Det er bestemt, at vi skal arbejde efter det, vi kalder fællessprog II. Vi spørger ind til borgerens hverdagsliv og ønsker. Bagefter er det vores opgave at give vores faglige vurdering. Hvis vi får besked før klokken 14, kan hjemmeplejen være klar næste morgen, siger Trine Hollensen. Hun understreger, at der er nogle ting, man som borger har pligt til: - Man skal tage vare på hinanden. Vi beder de pårørende tage vare på det, de magter. Kun ved personlig pleje er det i orden, at de ikke hjælper til. Og generelt er familierne meget samarbejdsvillige og vil gerne hjælpe, siger Trine Hollensen. Kommer på tre sygehuse Trine Hollensen og hendes fem kolleger, der også arbejder med visitation på sygehusene, kommer ikke bare på Sygehus Vendsyssel. - Vi tager også til Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg for at holde udskrivningssamtaler. Afdelingerne vil tit gerne af tidshensyn springe samtalerne over, men det vil vi ikke. Vi skal vide, hvad patientens ønsker er. Der skal være et klart formål og mål med hjælpen - ellers skal man ikke kaste ressourcerne efter det, forklarer Trine Hollensen. Når hun tildeler hjemmehjælp, sker det efter de kvalitetsstandarder, som politikerne har vedtaget, der skal være. - Vi vurderer sagerne nøje og giver den hjælp, der er brug for her og nu. Vi skal hele tiden fordele ressourcerne dér, hvor der er mest brug for det, lyder det fra den erfarne visitator.

Forsiden