EMNER

Hun må leve med trafik over gårdspladsen

Lukning af jernbaneoverskæring skaber problemer

JERUP:Karen Bertelsen må finde sig i, at biler og traktorer med landbrugsmaskiner suser hen over hendes gårdsplads mange gange daglig. Sådan har det ikke altid været. Tidligere valgte beboerne på Napstjertvej at køre den nærmeste vej, når de skulle til Jerup eller Frederikshavn. Men efter overkørslen på Skagensbanen er blevet lukket, skal skolebus og anden trafik til og fra 12 gårde og huse gennem gårdspladsen på Karen Berthelsens ejendom for at komme ud på Skagensvej. Nu har Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg besluttet, at der ikke skal bruges kommunale penge på at flytte vejen uden om gårdspladsen. Det ville koste cirka 600.000 kr. at flytte vejen, men det berettiger hverken antallet af køretøjer eller de målte hastigheder til, siger formanden teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD). Karen Berthelsen er utryg ved forholdene, som de er nu. Kørebanen går tæt forbi både stuehus og lade. Så tæt, at hun træder ud på kørebanen ved det første skridt fra laden. Og Karen Berthelsen er i laden flere gange om dagen, når hun skal fyre i halmfyret. Hun har tit sit seks-årige barnebarn, Frederik, på besøg. Selv om han er instrueret i at passe på bilerne, så kan han glemme det. Så hun tør ikke lade ham gå udenfor, hvis hun ikke selv er i nærheden. I baghovedet sidder stadig mindet om et uheld på gårdspladsen for mange år siden. Dengang blev et af hendes søskendebørn påkørt af en bil og kvæstet. Siden er Napstjertvej blevet asfalteret, og der bliver kørt meget stærkere på den. Advarselsskiltet med underteksten "gårdsplads" bliver ikke respekteret. Karen Berthelsen anslår, at bilisterne nogle gange kører 80 km/t eller mere gennem gården. Især i sommer er der kommet mange biler, fordi der på en anden gård på vejen har været selvpluk af jordbær. Karen Berthelsen giver ikke meget for politikernes argument om, at det er for dyrt at flytte vejen. - Et musikhus i Frederikshavn, vil de jo godt være med til, siger hun. Hun har tidligere foreslået bump på vejen, men også det forslag er blankt afvist. - Frederikshavn anlægger ikke længere vejbump, lød svaret. Kommunens trafiktællinger i juni og juli viste en døgntrafik på henholdsvis 49 og 63 køretøjer med en gennemsnitsfart på henholdsvis 30 og 41 km/t ved Karen Berthelsens ejendom. Karen Berthelsen havde - allerede inden teknisk udvalgs beslutning om ikke at foretage sig noget - besluttet at sætte ejendommen til salg.