Hun skal give ideer til det gode måltid

Økonoma skal både vejlede og sørge for at kvalitet og hygiejne er på plads

FREDERIKSHAVN: Hun har selv stået ved kødgryderne på et plejehjem, klaret administrationen som afdelingsleder på Sygehus syd i Aalborg og har været ansat som køkkenleder på den økologiske landbrugsskole i Vildmosen. Og nu skal hun vejlede de ansatte og beboerne i Leve Bo-miljøerne om alt, hvad der har med maden at gøre. 39-årige Pia Kaalund er netop startet som måltidskonsulent ,og de næste to år skal hun være primus motor i projektet Det gode måltid, som Frederikshavn kommune har sat i værk. - En af de første ting, jeg skal have lavet, er en mappe til hvert hus med vejledning, så man altid kan slå op, hvis man for eksempel skal lave mad til en, der får speciel kost. Der skal også stå om hygiejne og en indkøbsvejledning. Pia Kaalund er uddannet økonoma og ud over at vejlede de ansatte om måltider til de ældre, skal hun også sørge for at der gennemføres kontrol, sådan som fødevaremyndighederne kræver. - Man kan sige, at jeg skal sørge for, at de ældre ikke får for meget eller for lidt, og hvis de har specielle sygdomme såsom diabetes, skal jeg også vejlede om den slags kost. I de nye LeveBo-miljøer i Bangsbo, Søparken og Abildparken bor 150 plejekrævende ældre, og stort set alle ansatte har en plejeuddannelse. - Derfor var der behov for en måltidskonsulent, der ved mere om kost til ældre og hvordan vi følger lovgivningen, fortæller områdeleder Hanne Holmberg, der er chef for boligerne i Søparken og Abildparken. I stillingsbeskrivelsen ligger også et ønske om at udvikle måltidskulturen, altså skabe gode rammer om måltidet. Desuden skal hun vejlede om indkøb. - Og min baggrund på den økologiske landbrugsskole har præget mig. Jeg kan nok ikke få indført, at vi bruger økologiske råvarer, men jeg er stor fortaler for kvalitet i fødevarerne, fortæller Pia Kaalund. I dag køber hvert hus ind hver for sig. Det skal de blive ved i følge områdelederen. - Men vi skal se på, om det er mest rationelt, hvis vi kan lave nogle indkøbsaftaler også af hensyn til økonomien. Men pengene, vi sparer, skal tilføres de enkelte huses økonomi, fastslår Hanne Holmberg. Netop den gennemførte decentralisering inden for madlavningen er Pia Kaalund meget begejstret for. Der findes såvidt hun og Hanne Homberg ved ingen andre lignende ordninger noget sted i Danmark. - Der er Leve Bo-miljøer i andre kommuner, men da kommer den varme mad fra et centralt køkken. Vi er det eneste sted, hvor man laver al maden selv, fortæller de. Og da Pia Kaalund var på en stor konferencen om hvor blev det sociale måltid af med oplægsholdere fra ind-og udland havde hun lyst til selv at holde oplæg om sin nye arbejdsplads. - Mange af de ting, der blev fremhævet om det sociale måltid, sker allerede her i Frederikshavn i Leve Bo-miljøerne. De henter rapporten Du er dem du spiser sammen med frem. Fødevaredirektoratet står bag rapporten om hvad der er vigtigt for forskellige mennesker omkring et måltid. - Det er allervigtigst at de sidder sammen med dem, de kender. Næstvigtigst er, at maden er mør. På trediepladsen kommer, at maden ser indbydende ud. Så følger at maden skal være varm, ledsaget af grøntsager, frisklavet, tilpas krydret, smager godt, og det mindst vigtige er, at maden følger sæsonerne. De informationer er gode at have, når man arbejder med det gode måltid, mener de. Projektet skal munde ud i en rapport til den Social Sikringsstyrelse, som har finansieret hovedparten af projektet. Rapporten kan så inspirere andre kommuner og beslutningstagere. Men der skulle også gerne være sket noget konkret for de ældre og ansatte, for at Pia Kaalund er tilfreds med projektet. - Jeg har for eksempel planer om at starte bagehold på tværs af husene, og i det hele taget få folk til at mødes.Så jeg skal snakke med de ansatte, om de har nogle gode ideer. Mange af dem er jo vant til og gode til at lave mad derhjemme.