Hun tager altid de svage i forsvar

Marianna Egebrønd - pædagogisk konsulent i Mariagerfjord - brænder for at gøre en forskel for socialt udsatte børn. Hun er selv mønsterbryder

MARIANNA EGEBRØND fik en uddannelse til pædagog på trods af, at omgivelserne ikke troede på hendes boglige evner. Og så har hun tilmed skrevet en bog om, hvordan man bryder den negative sociale arv. Foto: Jens Morten

MARIANNA EGEBRØND fik en uddannelse til pædagog på trods af, at omgivelserne ikke troede på hendes boglige evner. Og så har hun tilmed skrevet en bog om, hvordan man bryder den negative sociale arv. Foto: Jens Morten

Det har rod i hendes egen opvækst, når Marianna Egebrønd - pædagogisk konsulent i Mariagerfjord Kommune - i dag brænder for at gøre en forskel for de børn, der er socialt truede -– som bærer en negativ social arv. Marianna Egebrønds forældre var meget fattige. Faderen var skovarbejder. Allerede som syvårig var han kommet ud at tjene. Familien boede på Brøndbjerg Hede. I skolen - først Vraa Skole, siden Rostrup Centralskole - fik Marianna konstant at vide, hvilke fejl hun begik, og følte sig bestemt ikke værdsat af lærerne. - Efter jeg forlod folkeskolen og det snævre miljø, der bedømte mig ud fra mine kår, gik det mig godt, fortæller Marianna Egebrønd, der dog stadig ikke kan få sig selv til at læse stilehæfterne fra dengang. Heller ikke selv om hun ved, hun er god til at formulere sig skriftligt - bl.a. som forfatter til bogen "Negativ social arv". Den 53-årige pædagog er en af arkitekterne bag Mariagerfjord Kommunes nye børnepolitik. En politik, derslår fast, at børn har brug for anerkendelse, hvis de skal udvikle sig til sunde, livsduelige mennesker. Især for socialt udsatte børn er det afgørende, at voksne anerkender dem, fortæller Marianna Egebrønd. En bedstemor fik stor betydning i Marianna Egebrønds barndom. Bedstemoderen elskede hende ubetinget og gav hende troen på, at hun var noget værd: - Alle undersøgelser viser, at de børn, der klarer sig bedst, har haft voksne omkring sig, der har hørt og set dem. - I dag spiller personalet i daginstitutionernes en vigtig rolle, fordi børn tilbringer meget af deres tid der. Læs et portræt af Marianna Egebrønd i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag.