Hun ville skilles - og blev fyret

Hvis jobbet forsvinder sammen med kærligheden, kan både følelser og faglige rettigheder komme i klemme.

Det har en kvinde i Vendsyssel opdaget. Hun var ansat i sin mands firma og blev straks fyret, da hun fortalte manden, at hun ønskede skilsmisse. Men nu har Retten i Hjørring afgjort, at hun skal have 66.000 kroner i manglende løn og feriepenge, oplyser HK Nordjylland. I firmaet fik hun løn for at passe telefonen uden for den normale åbningstid. Det foregik fra parrets hjem, og hun havde ingen ansættelseskontrakt. Derfor stod striden efter fyringen om, hvorvidt kvinden var omfattet af Funktionærloven eller ej. HK anlagde sag på vegne af kvinden, og retten har nu afgjort, at hun skal betragtes som værende ansat i firmaet. Derfor har hun krav på løn i opsigelsesperioden på tre måneder samt feriepenge af beløbet. Retten slog fast, at "det ikke er unormalt, at nærtstående bliver ansat på arbejdsvilkår, der er usædvanlige" og finder det godtgjort, at kvinden i gennemsnit har arbejdet mere end de otte timer om ugen, der er miniumsgrænsen i funktionærloven. - Vi er glade for dommen, fordi den helt tydelig slår fast, at en ansat ægtefælle har samme rettigheder og beskyttelse i jobbet som andre ansatte, selvom ansættelsesforholdene måske er lidt specielle, siger faglig konsulent i HK/Privat Nordjylland Carsten Thomsen. Problemstillingen med ansatte i familievirksomheder er ikke ukendt for fagforeningen, der fra tid til anden oplever, at medlemmer ønsker at forlade fagforeningen, fordi de er blevet ansat i ægtefællens eller et andet familiemedlems virksomhed. Derfor mener de ikke, at de har brug for at håndhæve faglige eller ansættelsesretslige rettigheder. - Men det er desværre ikke altid, verden er så lyserød, konstaterer Carsten Thomsen.