Hundborg får eget lokalarkiv

Mange tilflyttere søger oplysninger om ejendomme, men også om de tidligere beboere

Ver­ner Paul­sen, Sig­fred Bang og Per Kaas Mor­ten­sen i det nye lo­kal­ar­kiv i Hund­borg, der by­der på 150 lo­kal­his­to­ri­er og 50 slægts­his­to­ri­er.Foto: Klaus Mad­sen.
EMNER 8. maj 2007 00:00

Verner Paulsen, Hundborg, er en kendt lokalhistoriker på egnen. Han har bl.a. skrevet om Kaptajn Jagd og udtørringen af Sjørring Sø samt om Jannerup Kirke. Det har naturligvis ført til forskellige henvendelser, hvor han har kunnet hjælpe slægtsforskere og andre lokalhistorikere, men hvor de også har kunnet hjælpe ham i hans projekter. På den måde modnedes tanken om at etablere et egentligt lokalarkiv i hjemmet, der ligger centralt i byen lige ved siden af Brugsen. På mandag sker den officielle indvielse så med taler af arkivar Orla Poulsen fra kommunens lokalhistoriske arkiv og af byrådsmedlem Kr. J. Kristensen (S), efter at arkivet er blevet etableret som en forening med vedtægter og en bestyrelse med Verner Paulsen som formand. Verner Paulsen, der er tidligere bager og konditor, er selv født i Hundborg Sogn, og det samme gælder to til af bestyrelsesmedlemmerne, nemlig tidligere praktiserende læge Erik Brandt og gårdejer Boe Vestergaard. Dertil kommer tidligere fuldmægtig Sigfred Bang, der er født i Jannerup Sogn, og skolebibliotekar og lærer Per Kaas Mortensen, der indvandrede til pastoratet i 1983. Han boede først i Jannerup og de seneste 20-21 år i Hundborg. De to store bidragydere til det materiale, arkivet lige nu kan byde på, er to private samlinger. Nemlig udover Verner Paulsens en samling, der er skænket af den 88-årige Anders Jensen Andersen, Nykøbing Mors, der er født i Jannerup. Dette foreløbige resultat byder ifølge Verner Paulsen på 150 lokalhistorier og 50 slægtshistorier, hvortil kommer at lokalarkivet i Thisted har bidraget med kopier af dets materiale om Hundborg og omegn. Lokalarkivet vil nu tilbyde borgerne, at de kan søge i de gamle historier, både på papir og på en computer, der er opstillet i lokalet. Der er indrettet et emneregister, så man hurtigt kan finde frem til det område, man søger. Man kan også printe og kopiere, men det koster et mindre vederlag, da Hundborg-arkivet ikke modtager driftstilskud. Veluxfonden har dog ydet et tilskud til etableringen. - Vi håber, at der bliver tale om en tovejshjælp, siger Verner Paulsen, Sigfred Bang og Per Kaas Mortensen, som Thisted Dagblad traf i arkivet i går eftermiddag: - Vi kan hjælpe med oplysninger, og så kan vi indsamle endnu flere oplysninger. Åbningstiderne er indtil videre flydende. Det vil afhænge af interessen. For skoler og andre institutioner satser man på at lave særlige aftaler, da der ikke i lokalet er plads til f.eks. en hel skoleklasse. Men interessen for det historiske er til stede hos de unge, beretter de tre lokalhistorikere: - Den kommer bl.a. fra tilflyttere til egnen, som søger oplysninger om deres ejendom, men også om de mennesker, der har levet der. @Byli.9.special.bund:Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...