Hunde i slåskamp

En løs hund dømmes ofte ansvarlig for skader på en hund i snor, selv i en hundeskov

Vold 1. juni 2005 06:00

Vi har gennem årene flere gange her i brevkassen været inde på de problemer, som opstår, når en hund bliver overfaldet af en anden hund. Det være sig både de fysiske skader på hunden, de psykiske problemer hos hundens ejer og de mere ansvarsmæssige problemer, som opstår i kølvandet på overfaldet. Der er for mig ikke nogen tvivl om, hvordan ansvaret placeres. Hvis den hund, som overfalder, færdes uden at være i line, og hvis den hund, som overfaldes, føres i line vil ansvaret blive placeret hos ejeren af den overfaldende hund. Denne ansvarsfordeling bunder i "Lov om hunde", hvor det påbydes at føre hunde i line uden for egen grund, og hvor man pålægges at erstatte den skade, ens hund måtte forrette. Dog kan ulykker selv for den meget påpasselige ejer gentage sig, og så bliver situationen for mig at se mere alvorlig. Hvordan ser det ud set fra den anden side, altså for den ejer, hvis hund er ansvarlig for skaden. Hvordan mon de føler det bagefter? I de fleste tilfælde er der tale om "førstegangs ulykker", hvor en ansvarlig ejer af den hund, som overfalder, bagefter tager de fornødne skridt til at afhjælpe den skade, som er sket. Det kan for eksempel være rekvirering af skadesanmeldelse fra ansvarsforsikringen, som jo skal betale for dyrlægeassistancen. Den overfaldende hunds ejer påtager sig ansvaret og er for eftertiden mere påpasselig, så det ikke gentager sig. Desværre ser vi også eksempler på hunde, som gentagne gange overfalder andre hunde, og hvor ejeren tilsyneladende er ligeglad. Vi har set eksempler på hunde, som færdes meget på bestemte luftepladser og der gentagne gange overfalder andre hunde, som må under dyrlægebehandling. At det sker flere gange, kan vi jo kun tage som udtryk for, at ejeren er ligeglad. Kamp i hundeskov Netop luftepladserne (hundeskove) er ofte anledning til problemer. Hunde kan her færdes frit, og søges derfor af mange hundeejere. Der kommer mange forskellige slags hunde, og nogle er mere tilbøjelige til at komme i slagsmål end andre. Gennem det sidste års tid er de såkaldte kamphunde blevet meget populære hos unge mennesker. Nogle af disse hunde anskaffes, fordi mange unge mænd synes "at de ser seje ud". Problematikken vedrørende kamphunde og specielle grupperinger af unge blev glimrende belyst i et tv-program for nogen tid siden. Når mange hunde færdes frit, vil risikoen for slagsmål hundene imellem naturligvis øges, og det skal man være indstillet på, når man bevæger sig ind i en hundeskov. Selv om man kunne tro, at man ved at føre sin hund i snor i hundeskoven kan afværge slagsmål, så er dette ofte ikke tilfældet. De løse hunde vil være meget mere interesserede i en hund i line. Hunden i line kan ikke komme væk fra en nærgående løs hund, og så kan der opstå problemer, som ikke ville opstå, hvis alle hunde var i line eller alle hunde uden line. Dette er ikke det samme som at sige, at linen er årsag til problemer, men det er kombinationen, som under bestemte situationer kan give problemer. Jeg tager af samme grund ikke mine hunde i hundeskoven. Imidlertid sker det af og til, at en hundeejer går gennem hundeskoven med sin hund i line, og det skal kunne lade sig gøre. De hundeejere, hvis hunde er løse, bør derfor være meget opmærksomme og have så meget kontrol over egen hund, at den hurtigt kan kaldes ind, så den ikke forvolder skade. Dog kan det ske alligevel, og man skal så være sig sit ansvar bevidst. Selv om hunde kan færdes uden snor i hundeskoven, er man ansvarlig for skade, ens hund forvolder på andre hunde i line. Der snakkes meget, hvor mennesker samles, og det gør der også i hundeskove. Hvis en hund forvolder skade, kan der opstå rygtedannelse. I nogle tilfælde taler rygterne sandt om en hund, som gentagne gange overfalder andre hunde. I andre tilfælde er rygterne løse og måske endda usande. Der kan være tale om flere hunde af samme race, som forveksles, hvorfor en hund i uheldigt fald kan få ansvar for flere skader, end det aktuelt er tilfældet. Stå ved ansvaret Det er naturligvis ikke rart for den hundeejer, som bliver udpeget som den skyldige. Vi er alle glade for vores hunde. Det er ikke rart at stå med den hund, som er kommet til skade, men det er heller ikke rart at stå med den hund, som de andre er bange for. Hvis uheldet er ude, og ens hund har forvoldt skade på en anden hund, skal man afhjælpe så godt, det er muligt, drage omsorg for, at det ikke gentager sig, og sørge for, at det også bliver gjort klart for omgivelserne. Også selv om det måtte indebære, at hunden gennem en længere periode udelukkende føres i line i situationer, hvor man med sig selv ved, at man ikke har fuldt kontrol over situationen. Det nytter ikke noget at forsøge at lægge ansvaret over på den ejer, som havde sin hund i line, for det var jo ens egen hund, som i situationen ikke var under fuld kontrol (ellers var der jo ikke sket noget), og derfor har man ansvaret. Hvis man enten forlader stedet, som om man slet ikke har bemærket situationen, eller forsøger at argumentere for ikke at have noget ansvar, så pådrager man sig netop et stort moralsk ansvar, og i disse situationer kan der blive frit løb for rygtedannelse. Der er jo ingen af os, der som almindelige og normale hundeejere synes, at det er fint, hvis vores hund forvolder skade på en anden hund. Netop derfor skal man stå ved sit ansvar, hvis uheldet sker. Netop derfor skal man forsøge at hjælpe, så godt det er muligt, hvis uheldet skulle ske og ens hund, som man naturligvis selv synes er den mest skikkelige i verden, forvolder skade. Lige som ejeren af den hund, som overfaldes, bliver chokeret, kan ejeren af den hund, som overfalder, blive både overrasket og chokeret over, at "min" hund pludseligt handler sådan, når der aldrig tidligere har været tegn på det. I denne tilstand er det ikke altid, at man reagerer rationelt og velovervejet og får talt ordentligt med ejeren til den hund, som overfaldes. Hvis det er tilfældet skal man naturligvis hurtigst muligt sørge for at rette op på kommunikationen. Det kunne jo være ens egen hund, som kom til skade næste gang. Gregers Gregersen og Kristian Pedersen dyrlæger

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...