Hundelev

Hundelev indvier landsbyprojekter

I morgen eftermiddag fejres fælleden - i næste weekend indvies nye lokaler

HUNDELEV:Der står et par festlige weekender for døren i Hundelev, idet begge byens Leader+-projekter nu kan indvies. I morgen eftermiddag fejres Hundelev Fælled, der i mere end hundrede år har været brugt til almene formål på egnen. Fælleden tilhører i fællesskab alle grundejere i det gamle matrikelområde Hundelev By, Jelstrup sogn. En bestyrelse forestår fældning, nytilplantning, stirydning og slåning af græs, og der er også blevet etableret tennisbane, petanquebane og boldbane. Stedet bruges flittigt til alskens aktiviteter, og fremover bliver det muligt at lave endnu flere arrangementer. Nu er der nemlig bygget en flot, ottekantet skovpavillon, der er anlagt mult- toilet og tre shelters med tilhørende grillplads. Ved indvielsen i morgen fortæller Poul Andersen og Hundelev Fælled og Poul Berg fortæller om projektets gennemførelse. Den officielle åbning klares af Thomas Elgaard fra Friluftsrådet, og derpå er ordet frit. Deltagerne bydes på et traktement og der er også mulighed for en guidet rundvisning på arealerne. Søndag 29. maj indvies projekt "Fritidsområde på Hundelev Skole". Foreningslivet, dagplejerne m.fl. benytter nogle lokaler på skolen. Disse lokaler er blevet sat grundigt i stand og udvidet med depotplads til Hundelev Beboerforening.