Skolevæsen

Hundelev Skole æder hele puljen

Skolebygninger skal renoveres for 1,5 mio. kr.

HUNDELEV:I forbindelse med udbygningen af skolerne i Løkken-Vrå Kommune, har kommunalbestyrelsen afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til sideløbende renoveringsarbejder. Den pulje sluger Hundelev Centralskole, der står først for, når udbygningsplanerne skal realiseres. Arkitektfrmaet Finn Østergard, Hjørring, har påtaget sig opgaven på Hundelev Centralskole. I dispositionsforslaget gør arkitektfirmaet opmærksom på at facaderne på klassefløjen og mellembygningen er i elendig stand. Bærende betonsøjler i facader nedbrydes, træfacadepartier er angebet af råd og nedbrudte karmpartier i en meget dårlig stand - Det er vores opfattelse, at beslutningstagerne bør have en viden om dette forhold, som med fornuft bør medtages i forbindelse med den vedtagne udbygning af skolen, såfremt der på nogen måde kan tilvejebringes midler hertil, skriver arkitektfirmaet. Det vakte en del munterhed i Venstre, da kommunalbestyrelsen skulle frigive de 4 mio. kr., der er afsat til udbygningen af Hundelev Centralskole. Hvad sagde V Ikke fordi skolebygningernes tilstand er noget at grine af, men fordi kulturudvalget fulgte arkitektens opfordring og anbefalede, at den omtale renovering skal foretages i forbindelse med udbygningen - præcis som Venstre krævede i foråret, da udbygningsplanen for skolerne blev vedtaget. Dengang var der en langvarig hidsig debat om netop dette spørgsmål, men flertallet vedtog udbygningsplanen uden penge til renovering. Dog blev der i budgettet for 2004 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af skolerne. - Vi anbefaler, at kulturudvalget får de 1,5 mio. kr. Men det kommer jo til at skabe problemer senere. Der kommer jo en skole bagefter, hvor der så ikke er én krone til renovering, påpegede Birthe Andersen (V), og lovede at Venstre tager spørgsmålet om renovering på den næste skole i udbygningsplanen op, hvis ikke andre gør det. Brug for flere penge Benny Stenkær var noget bekymret for beløbsstørrelsen. - I dispositionsforslaget, vurderes renoveringen til at koste 1,6 mio. kr. plus/minus 200.000 kr. Får vi de sidste penge, eller skal vi sige til dem, at de skal holde sig inden for rammen og evt. skære i udbygningen, ville han vide. Hertil kunne borgmester Knud Rødbro konstatere, at der ikke er flere penge til renoveringen end de 1,5 mio. kr. , så Hundelev Centralskole kan ikke få flere.