HUNDELOVEN

[ I 2003 vedtog Folketinget en ny hundelov, der giver politiet bedre muligheder for at gribe ind overfor aggressive hunde. [ Politiet kan enten give hundeejeren pålæg om at hunden, skal føres i snor og/eller forsynes med mundkurv eller gøre kort proces og kræve hunden aflivet. [ Politiet kan træffe en af disse bestemmelser, hvis en hund har skadet et menneske eller angriber andre hunde/dyr, men også hvis der er grundlag for at antage, at hunden kan være farlig overfor sine omgivelser. [ Både hundeejeren og politiet kan forlange en sagkyndig undersøgelse af hunden, inden aflivning, og en sagkyndig undersøgelse SKAL finde sted, hvis hunden kun formodes at være farlig og endnu ikke har forvoldt skade på mennesker eller andre dyr. [ En hundeejer kan fradømmes retten til at beskæftige sig personligt med hunde, hvis hundeloven overtrædes. Frakendelsen kan være for bestandig, hvis den dømte har brugt en hund til angreb på eller trussel imod mennesker eller dyr, eller har undladt at holde sin hund tilbage ved overfald på mennesker eller dyr. [ Hvis en person med vilje hidser en hund op til at angribe, kan personen dømmes for vold efter reglerne i straffeloven.