Hundeslagsmål over hækken

Flere hundes konstante gøen førte til bøde - dårligt naboskab mente den dømte.

Hundene i et hus på Bagterpvej i Hjørring bjæffer så meget, at naboerne ikke kan holde ud at opholde sig i deres haver. Gentagne klager til politiet har nu ført til en retssag mod hundeejeren for overtrædelse af hundeloven. En nabo fortalte i retten, at hundene gør uafbrudt, men ifølge tiltalte var det det rene opspind. 7. juni i år fik den 64-årige pålæg fra politiet om at afhjælpe problemet, og siden har han skilt sig af med nogle af hundene. Gentagne klager Men naboerne mener ikke, det har hjulpet. - Samtlige naboer har gentagne gange klaget til politiet. Vi har også snakket med tiltalte, men man kan ikke snakke fornuftigt med ham, forklarede naboen. Den 64-årige medgav, at naboskabet var dårligt. - Jeg har ikke talt med nabokonen i 20 år. Det hele skyldes i bund og grund et meget dårligt naboskab, mente han. Bødekrav på 4000 kr. Naboerne har optaget larmen fra hundene og noteret tidspunkter, og den 64-årige er tiltalt for overtrædelse af hundeloven i perioderne 22. til 24. juli, 26. juli kl. 15-17, 29. og 30. juli samt 1. august kl. 17-19. - Som hundeejer har man pligt til at sikre sig, at hundene ikke generer naboen f.eks. med larm. Der har været optakt til yderligere nabostridigheder pga. larmen, oplyste anklageren og krævede den 64-årige idømt en bøde på 4000 kr. Onsdag blev den tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af hundeloven og idømt en bøde på 3200 kr.