Hundredvis af illegale slanger i Danmark

Justitsminister Lene Espersens tiltag for at få bedre kontrol med store kvælerslanger herhjemme er tilsyneladende slået fejl.

En lovændring tidligere i år har blot ført til registrering af 70-80 kvælerslanger, men den nordjyske slangeekspert Peter Løve Mark, Aars, vurderer, at der på landsplan er hundredvis og formentlig endda flere tusinde eksemplarer af de fire kvælerslange-arter, som er omfattet af de nye regler. - Et af formålene med loven var at få registreret de store slangearter, så man blandt andet kan føre tilsyn og sikre, at de har gode forhold, men det eneste, man har opnået, er, at man har gjort mange slange-ejere kriminelle på grund af deres hobby, påpeger Peter Løve Mark. Kvælerslangerne, der er omfattet af de nye regler, er tigerpython, klippepython, netpython og grøn anakonda. Peter Løve Mark har selv to tigerpython, som er blevet registreret. - Hvis Justitisministeriet seriøst vil forfølge målet, mener jeg, at man bør overveje frit lejde, så slange-ejerne får en chance for at komme ud af den klemme, de er havnet i, siger Peter Løve Mark. I Justitsministeriet siger konsulent Birgitte Grønborg Juul, at det gør indtryk, når folk kommer med oplysninger som Peter Løve Mark. - Man kan aldrig afvise, at man vil overveje at komme med et eller andet tiltag, men det er ikke noget, som vi har i tankerne lige nu, fastslår Birgitte Grønborg Juul. Hun påpeger, at der allerede ved lovændringen var en overgangsordning, hvor slange-ejere fik tre måneder til at få dyrene registreret. Første sektion side X Læs også Indsigt side 2