Skolevæsen

Hune Friskole solgt

Ejendomsselskab overtager bygningerne. Skolens leder stopper.

Ejendomsselskabet Hune Friskole og Børnehave A/S overtager 1. januar Hune Friskole og Børnehave. - En gruppe lokale borgere, som har børn på skolen eller tidligere har haft det, har dannet et aktieselskab og købt skolens bygninger. Fra 1. januar bliver friskolen lejere, siger Thomas Blom, formand for Hune Friskole og Børnehaves bestyrelse. Gruppen bag selskabet består af knap en snes personer. Thomas Blom fortæller, at bestyrelsen i flere år har haft den konstruktion øverst på ønskesedlen. - Det betyder også, at vi kommer til at sidde væsentligt billigere, siger Thomas Blom og tilføjer, at lejeaftalen er uopsigelig i ti år. Prisen for bygningerne er 3,8 mio. kr., og huslejen er fastsat til 160.000 kr. om året i de første år. - Vi bliver gældfrie. Vi skylder ikke noget til kreditforeningen eller banken, og vi har tilmed penge på kontoen, siger en tilfreds bestyrelsesformand Thomas Blom. Han fortæller, at det har været et økonomisk hårdt efterår for friskolen. I september 2009 havde skolen lige godt 60 elever. Et år senere, altså i september i år, var tallet reduceret til omkring 40. Det skyldtes bl.a., at 7. klassen, som efter planen skulle forlade skolen til sommerferien, fik følgeskab af elever fra 6. klasse - fordi de to klasser havde haft samlæsning. Desuden var der færre nye i indskolingen. - Et sammenfald af en række uheldige omstændigheder, siger bestyrelsesformanden. Det har bl.a. fået som konsekvens, at friskolen skal tilbagebetale 370.000 kr. til Undervisningsministeriet i for meget udbetalt støtte. Pengene skal betales til nytår. Men Thomas Blom ser lyst på fremtiden. - Vi er rimeligt overbeviste om, at vi kommer på godt 50 elever i det næste skoleår. Troede vi ikke på det, havde vi valgt at lukke, sier Thomas Blom. Inden det ny ejendomsselskab kan overtage skolebygningerne, skal Jammerbugt Kommune spørges. - Kommunen har forkøbsret til bygningerne, fortæller Thomas Blom. Han har dog ikke fantasi til at forestille sig, at kommunen vil benytte sig af forkøbsretten. Samtidig med, at et selskab overtager bygningerne, har skolens leder gennem seks år, Arnfinn Rismoen, valgt at stoppe. - Jeg og min hustru har brugt de sidste mange år på skolen og børnehaven. Vi synes nu, at tiden er kommet til at skifte, siger Arnfinn Rismoen. Hustruen Ulla har været vikar og fungeret som sekretær. Thomas Blom roser Arnfinn Rismoen for en stor indsats. - Han trådte til i en vanskelig situation i 2005 og har trofast og villigt siddet lige indtil nu, siger Thomas Blom. Bestyrelsen har indbudt til afskedsreception for Ulle og Arnfinn Rismoen fredag 17. december.