Børnepasning

Hurlumhejhuset lukker

Børnehaven i Nr. Kongerslev anbefaler selv en sammenlægning med Kongerslev Børnehave

NR. KONGERSLEV: Forældrebestyrelsen for børnehaven "Hurlumhejhuset" har skrevet til kulturudvalget, hvor de foreslår en sammenlægning af de to børnehaver i Kongerslev-området. Årsagen er de vigende børnetal i Hurlumhejhusets distrikt. P.t. er der 28 børn i børnehaven, men fra nytår er der halvdelen af børnene, der er skoleparate, hvor de skal overflyttes til SFO. - Umiddelbart virker det tåbeligt at lukke vores egen børnehave, men det gør vi heller ikke. Vi slår dem sammen og på den måde er vi ligeværdige, siger Jane Dahl Hansen, leder af Hurlumhejhuset. Formanden for kulturudvalget, Lars Peter Frisk (UP), fortæller, at udvalget har taget brevet fra forældrebestyrelsen til sig og indstillet til kommunalbestyrelsen, at man vedtager de forslag, som der bliver ridset op i brevet. Udover en sammenlægning af de to børnehaver, foreslår forældrebestyrelsen: At den overordnede ledelse varetages af den nuværende leder af Hurlumhejhuset. At de to souschefer fungerer som afdelingsledere i de to huse. At lederen og de to souschefer arbejder sammen i et ledelsesteam, hvor en af opgaverne vil være at få flettet de to kulturer sammen til en fælles tredje. At ledelsesteamet samt det øvrige personale får den endelige sammenlægning på skinner, når de fysiske rammer tillader det. Løfte fra udvalget For lidt over et år siden lukkede kommunalbestyrelsen Nr. Kongerslev Skole og Lars Peter Frisk var ikke just den mest populære mand i området. Derfor er det ham også magtpåliggende at understrege, at det er på initiativ fra forældrebestyrelsen, at man ønsker børnehaverne sammenlagt. - Da skolen lukkede, lovede vi, at børnehaven var i sikkerhed. Derfor forventer vi også, at det bliver udlagt på den måde, siger Lars Peter Frisk. Stillingen som leder af Kongerslev Børnehave er i øjeblikket ledig og er opslået internt efter gældende regler.