Hurra - en god historie

Ofte er der fokus på forløb, der går knap så godt, og ifølge flere journalister er det bedre stof, end når der viser sig en positive hændelse.

Hospitaler 25. februar 2011 18:15

Imidlertid er der på sundhedsområdet sket positive fremskridt de senere år, som bør fremhæves. Faktisk går udviklingen i sundhedsvæsenet så stærkt, at både levealder og livskvalitet forbedres mærkbart år for år. Der kan behandles for meget mere og bedre end for blot få år siden, og samtidig er der stærkt øgede krav til det der kan gøres for, at sikre og forbedre vores helbred. Det sætter store krav til sygehuse og den øvrige del af det danske sundhedsvæsen. Derfor er udviklingen mod at der kan ske mange flere behandlinger og operationer dag for dag absolut nødvendig. For tiden hører vi ofte om operationer hvor folk kommer hjem samme dag, ja, ofte efter få timer. Det betyder, at opfølgningen sker i hjemmet eller i kommunale centre tæt på borgeren. Selve behandlingen eller operationen skal være yderst professionel, og der er høj kvalitet i behandlingen på vores sygehuse hvor læger specialiserer sig og udfører de samme behandlinger dag efter dag. Regeringen har afsat 40 mia. til sygehusbyggeri heraf de godt fire mio. i Nordjylland hvilket bør roses, synes vi. Vi ser frem til etableringen af et nordjysk supersygehus, med gode fysiske rammer for patienter og personale, men ikke mindst bemandet med fagfolk, der besidder høje sundhedsfaglige kompetencer, det fortjener nemlig samtlige nordjyske patienter. I forbindelse med etableringen af det nye sygehusbyggeri, kan og skal der også skabes mulighed for en øget specialisering indenfor sundhedsteknologi. I dag udvikles der på f.eks. universiteterne nye hjælpemidler til overvågning i hjemmet. Som for eksempel måling af blodtryk, ældres væskebalance og lignende. Herigennem får borgeren en hjælp til at kontrollere sygdommen hjemmefra, løsninger som vi fra forsøg ved at borgerne tager godt imod. Med disse nye hjælpemidler kan der skabes ekstra tid for personalet til at varetage kerneopgaverne. For at opnå de bedste resultater på den teknologiske bane bør Aalborg Universitet være er en central del i det nye sygehus, således der konstant sker et samspil om udviklingen af ny teknologi til fordel for borgeren, men også således der kan skabes virksomheder, der kan eksportere disse sundhedsteknologiske løsninger til andre lande. Vi vil kunne blive et forgangsland på det område og få en niche, som kan sørge for, at vi bliver førende inden for produktion af sundhedsteknologi, ligesom vi før har været på andre områder. Vi har brug for det bedste for at kunne løse opgaven på sundhedsområdet, men vi har ikke mindst brug for at generere ny vækst. Så lad os slå to fluer med et slag, hvilket vi tror på, at netop Nordjylland kan og har styrken og viljen til. Samtidig med tilsagn om penge til det nye sygehus har regeringen bevilliget 85 millioner til sundhedshuse i vores region, og over de 40 millioner heraf til Brønderslev Kommune. Vi vil tillade os at glædes over denne håndsrækning, som kan være med til at få etableret "moderne" sundhedshuse i kommunerne. Disse sundhedshuse skal jo netop overtage flere opgaver tættere på borgerne og samtidig sikre stærke lægefaglige miljøer. Som på det regionalt baserede sygehusområde er det på det kommunale borgernære område nødvendigt at tænke i nye procedurer og nye samspil. Der findes teknologi og udvikles teknologi til både pleje og pasningsopgaver og disse skal inddrages i løsningen af omsorgsopgaver. Dette kræver ligeledes samarbejde med universiteter, og det kræver at kommunerne implementerer teknologi på plejehjem og ved hjemmeboende således, at plejen kan udføres mere skånsomt og der frigøres tid og personale til andre opgaver. Også her er der mulighed for at komme foran og skabe en produktion, der kan udbredes og skabe arbejdspladser. Der er behov for vilje til nytænkning, og der må kræves vilje til at tænke i nye løsningsmodeller I øvrigt vil det, når vi ser denne udvikling med sundhedscentre og storsygehuse, vise sig behov for at de lokale sygehuse indtænkes i det kommunale sundhedsvæsen. Eksempelvis ved vi at der på I Dronninglund sygehus er ledige rum og disse bør indtænkes i sundhedshus/sundhedscentertanken. Men lad os glædes over de muligheder der, er og er blevet, fordi regeringen har satset og investeret i sundhedsvæsenet. Og lad os huske på, at flere snakker om offentlige investeringer, men regeringen gør det. Vi ved oppositionen altid vil tænke på et tal der er højere, men opgaven er at skaffe midlerne og faktuelt at få tingene til at ske.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...