Danmark

Hurra for EU

SVINDEL:Hurra for EU. Skattesvindel, tilraning af danske skatteyderes hårdt tjente penge, via børnecheck op til 12000 kr. pr barn årligt sendt direkte til lillemor eksempelvis i polen. I flere tilfælde længe efter, at personerne har forladt Danmark, hvis de skulle glemme at meddele dette til myndighederne. Derudover svindles der med skattefradrag, så man kan undgå at betale skat i Danmark såsom dobbelt ægtefællefradrag ukontrollerbare kørselsregnskaber osv. Op mod 50.000 forholdsvis østeuropæere betaler, ifølge anonyme kilder i skat så godt som ingen skat i Danmark. Derudover kommer løntrykkeri over for især danske håndværkere, herunder omgåelse af overenskomster, arbejdstidsregler, mindstelønninger, overtidsbetaling osv. Med hjælp fra asociale og egoistiske arbejdsgivere og andre pengegriske bagmænd, så mens danske håndværkere går på offentlig forsørgelse, med lav indkomst, svindler udlændinge og deres bagmænd for mange millioner, der kunne gøre gavn først ved at få danske håndværkere i gang, dernæst få penge fra disse ind i skattekassen til gavn for samfundet.