Hurra for velfærd...

Hurra for det danske velfærdssystem!

I de sidste par år har de fleste nok bemærket, at det er krisetid. Det har bevirket, at mange har fået en fyreseddel i hånden. Og det er svært at finde arbejde. Det opdagede jeg selv, da jeg stod og var arbejdsløs. Derved faldt tankerne hen på at sadle tilværelsen om og blive omskolet. Efter 9. klasse tog jeg ikke en studentereksamen, men en erhvervsuddannelse i stedet. Nu ønsker jeg i fremtiden et administrativt job og er derfor, i en alder af 23 år, lige startet på en treårig højere handelseksamen, HHX. Jeg undersøgte mine muligheder for dagpenge, når engang disse tre år er gået, og jeg måske ikke har fundet en læreplads. Ja, så har man ingen ret til dagpenge; barsels-dagpenge eller sygedagpenge, for uddannelsen er ikke en dimmitentuddannelse. Det er der ingen grunduddannelser, der er. Men, hvor stod det henne? Man skal sørme have ben i næsen for ikke at falde i alle de regler, vi har. Man kan søge om kontanthjælp, men hvis man bor i hus eller ejer en formue over 10.000 kr. er sandsynligheden indsnævret betydeligt. Da jeg talte med mine klassekammerater om reglerne for dagpenge, blev de faktisk meget forbavsede. De troede, som jeg selv, ikke, at vores "velfærdssamfund" lod nogen i stikken! Jeg undersøgte også reglerne, hvis man ønsker sig et barn, men gerne ville vente til efter afsluttet studentereksamen. Ja, så har man ikke ret til at modtage barsels-dagpenge. For man opfylder ikke kravene for at få dagpengeret. Nemlig at man skal have et års lønnet arbejde i forvejen. Det har man ikke på SU. Der er dog den mulighed, at hvis man midt i uddannelsesforløbet føder et barn, har man ret til at modtage fødselsrater gennem SU- styrelsen. Beløbet er svarende til almindelig SU. Behandl andre som du gerne selv vil behandles! Hvor svært kan det være? Velfærd? Jeg kan ikke se det! Tak for din tid!