Hurtig indsats forhindrede et olieudslip i Lindholm Å

AALBORG:En hurtig indsats af Beredskabscenter Aalborg har formentlig forhindret, at der er løbet mindre mængder hydraulikolie ud i Lindholm Å. Beredskabscentret skyndte sig nemlig at sætte en flydespærring op ved ét af udløbene til åen, da man fik melding om den lækkede hydraulikolie. Det var således en af Aalborg Kommunes græsslåmaskiner, der var utæt. Over en ca. 50 meter lang vejstrækning havde maskinen lækket henved 40 liter olie, og det var sket på Voerbjergvej og hen til Anders Mørchs Vej i Nørresundby. En pæn del af olien havde maskinen lækket ved en kloak, og da man fandt ud af, at den havde direkte udløb til Lindholm Å, så fik man travlt med at få flydespærringen etableret for at forhindre en udsivning i åen. Beredskabscentret tømte endvidere selve kloakken for olie, ligesom man også fik strøet special-sphagnum ud på den oliefedtede vejbane. Man krydser nu fingre for, at den hurtige indgriben bærer frugt, så der ikke løber olie ud i åen.