Hurtig indsats forhindrer storbrand

Viceskoleinspektør greb hurtigt ind på Saltum Centralskole

SALTUM:En hurtig og effektiv indsats af viceskoleinspektør Helge Nielsen var årsagen til, at et uheld på Saltum Centralskole i går eftermiddag ikke udviklede sig til en større brand. Det konkluderer beredskabschef Aksel Lange Nielsen, som kort efter kl. 12.30 modtog en alarm om, at der var ild i et lokale på skolen. - Helge Nielsen reagerede til UG, da han resolut brugte vandslangen tæt på det lokale, hvor ilden opstod, siger Aksel Lange Nielsen, der også roser viceskoleinspektøren for at få børnene væk fra området. Branden opstod i børnehaveklassens lokale, hvor der blev tændt for et komfur, da børn og lærer forlod lokalet kl. 12.30. På grund af den stærke varme fra komfurets ene plade gik der ild i en papkasse, der stod umiddelbart ved siden af komfuret. Branden blev opdaget af en rengøringsassistent, der hurtigt fik alarmeret Helge Nielsen, der skred til handling. - Det kan have været en taske, der er stødt mod komfurets knapper. Vi kan heller ikke afvise, at en elev har drejet på knapperne, men det er kun en hypotese, siger Aksel Lange Nielsen. Da han nåede frem, var der tæt af røg i lokalet og på gangen, og da ilden var endeligt slukket, kunne brandfolkene begynde at undersøge omstændighederne nærmere. Det viste sig, at der var sort omkring kanten af et aftræksrør til emhætten på loftet. Det er ensbetydende med, at der ikke ville være gået lang tid, før ilden havde bredt sig til et større areal på loftet, forklarer beredskabschefen. - Hvis branden ikke var blevet opdaget, før lærerne var gået hjem, og hvis rengøringen havde været afsluttet, så ville ilden have spredt sig til hele rummet og loftet. Det var utroligt heldigt, at det blev opdaget så hurtigt. Ellers var branden måske først blevet opdaget, når røgen stod ud gennem taget, siger Aksel Lange Nielsen. Børnehaveklassen må holde til i et andet lokale i nogle dage, da rummet er brand- og sodskadet, og der venter nu et større rengørings- og malerarbejde, før lokalet igen kan tages i brug. Helge Nielsen er for beskeden til at kalde sig selv en helt, men han er lettet over, at der ikke gik ild i større dele af skolen. - Det var meget heldigt, at branden opstod, hvor den gjorde, for brandslangen er lige over for rummet. Det er kun i den nyeste fløj af skolen, at der er nyere brandslukningsudstyr. I den gamle fløj er der kun gammeldags udstyr, som ikke batter noget, siger Helge Nielsen, som fik flammerne dæmpet, inden brandfolkene gjorde arbejdet færdigt. - Hvis der var gået fem minutter mere, kunne ilden havde bredt sig til loftet og til resten af skolen via ventilationssystemet. Så kunne det have gået rigtigt galt, siger viceskoleinspektøren.