Serritslev

Hurtig indsats reddede fisk

Brønderslev Kommunes vandløbsmyndighed har slået fast, at der ikke er sket en væsentlig påvirkning af vandløbet.

Udslippet blev opdaget inden der skete stor skade. Foto: Henrik Louis

Udslippet blev opdaget inden der skete stor skade. Foto: Henrik Louis

Det fortæller direktør i Brønderslev Forsyning, Anni Schiønning. - Uheldet blev opdaget relativt hurtigt, og udstrømningen af spildevand blev standset straks, fortæller Anni Schiønning. Landmanden, som opdagede uheldet, går på strækningen hver dag, og den foregående dag var der ikke noget at observere. Mængden af det udstrømmende vand er antageligt forholdsvis begrænset, da en del af spildevandet må formodes at være trykket videre mod Brønderslev, som det skulle. - Udstrømningen af spildevandet er tiltaget, når pumperne kørte, og vi kan se på vores overvågning, at pumperne fra Serritslev har kørt ca. en time i den pågældende periode. Spildevandet er løbet ned langs vejdæmningen og til en rørunderføring under Hjørringvej. Herfra er det via en rist løbet i en rørledning mod syd til et grøftesystem øst for Hjørringvej. Beredskabet proppede røret af, og spildevandet i rørsystemet er efterfølgende suget op og bortskaffet på ansvarlig vis. Vandløbsmyndigheden (kommunen) har fulgt uheldet og vurderer, at der ikke er sket en væsentlig påvirkning af vandløbet. - Vi betragter hermed sagen som afsluttet, men vi vil efterfølgende vurdere, om dele af strækningen i fremtiden skal omlægges med fuldsvejsede rør for at undgå lignende situationer, udtaler Anni Schiønning.