Hurtig nordjysk udvikling efter valget

Før valget læste og hørte man kun om, hvor galt det stod til med erhvervslivets samt den generelle udvikling i Nordjylland.

Socialdemokratiet med sine folketingskandidater og amtsborgmester i spidsen fortalte vidt og bredt om, at det ville blive endnu værre, hvis den borgerlige regering fik mandat til at fortsætte i de næste fire år. Regeringen fik af oppositionen simpelthen skylden for alle ulykkerne, bl. a. blev den beskyldt for ikke at gøre nok for yderområderne, for erhvervslivet og bevarelsen af arbejdspladser, for manglende uddannelsesmuligheder osv. Nu læser man så i NORDJYSKE, at det nordjyske opsving er godt i gang. Også amtsborgmesteren har nu opdaget dette og siger, at vores udgangspunkt ikke er så ringe endda, at vi har en række konkurrencemæssige fordele, at vi har et meget erhvervsrettet universitet med internationalt anerkendt forskning, at vi har en god vejstandard, at vi har gode havne, at vi har en international lufthavn, at vi har gode muligheder for højnelse af uddannelsesniveauet, at vi har en meget attraktiv natur osv. Han fortsætter med at sige, at mangel på mere risikovillig kapital og bedre jernbanesystemer ikke skal overskygge de mange stærke aktiver vi har. Nu er der så oveni kommet en analyse fra AAU, som konkluderer at det nordjyske erhvervsliv grundlæggende er sundt og dynamisk. Og ud fra de aktuelle investeringer i det nordjyske erhvervsliv er det svært at bevare pessimismen. Ifølge enstemmige udmeldinger fra Den Danske Bank, SparNord, Nykredit, Realkredit Danmark er der gang i opsvinget og væksten i erhvervsinvesteringerne er markant. Så det kan der heller ikke mere klages over. Så det er da en fantastisk udvikling, der er sket på 14 dage. Hvad kan det ikke blive til i de næste fire år med den nuværende regering. Til sidst kan man undre sig over, hvorfor alle de positive udmeldinger først kommer frem nu en uge efter valget. Gad vide, om ikke valgresultatet var blevet et andet (en større borgerlig fremgang), hvis ikke valget var blevet påvirket af alle de negative udmeldinger før valget