Hurtige nok til at stoppe ulovligt golfspil

Tilsynsrådet kender nu kommunens holdning til dens egen handlekraft

HJERRITSDAL:Affæren med sidste sommers ulovlige golfspil på øvebaner ved Torndalsgård i Hjerritsdal lever stadig sit eget liv i det politiske system. Forleden måtte Arden Byråd nok en gang trække sagen frem i byrådet. Det skyldes, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitéer i Arden og Hobro/Nørager 5. oktober klagede til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt over, at de to involverede kommuner efter DNs mening reagerede for sløvt med at få sat en stopper for ulovlighederne. Og en "klage over den tid, Hobro og Arden kommuner bruger på at stoppe ulovligt golfspil" kræver selvfølgelig et svar. Derfor ønsker Tilsynsrådet en redegørelse fra de to kommuner. Aden Byråd melder dog klart pas over for påstanden om langsommelighed. DN-Ardens formand, Mogens Hedegaard, åbner sagen 1. september 2004. I en mail til de to kommuner gør han opmærksom på det ulovlige i at spille offentlig golf på en øvebane, inden det samlede baneanlæg og driftsplan er godkendt. Blot otte dage senere - 9. september - følger Naturklagenævnet trop ved at ophæve de to kommuners tilladelsen til at bruge selvsamme midlertidige øvebane, så længe sagen verserer i - Naturklagenævnet. Nemlig den sag, der siden ender med at gå projekthaverne imod. Blandt andet fordi de foreslår golfbaner placeret mellem nogle fortidsminder. Arden Kommune melder sig første gang på banen 10. september, hvor forvaltningen sender et brev til Hobro/Arden Fjordgolfbane. Henviser til, at golfspil i området er forbudt. Og beder projekthaverne om en udtalelse. Samme dag får Hedegaard pr. mail besked om, hvad kommunen foretager sig. Politisk behandler udvalget for teknik og miljø sagen på et møde 25. oktober. Det munder ud at anbefale byrådet at sende et "varsel om påbud i henhold til lov om planlægning". Byrådet følger anbefalingen på sit møde 8. november. Tilfældigvis tre dage efter, at Naturklagenævnet med sin afgørelse sender hele golfprojektet til tælling. Der går dog yderligere en lille måneds tid - 2. december - før projekthaverne skriftlig får forkyndt det besluttede varsel om påbud mod at spille. Sådan cirka tre måneder efter, at ulovlighederne i øvrigt var ophørt.Men i Arden Byråd "anses tilsynspligten for overholdt, idet Arden Kommune reagerede hurtigst muligt inden for normal sangbehandlingstid, efter at kommunen modtog Mogens Hedegaards mail". Om byrådet har overholdt sin tilsynspligt og reageret hurtigt nok er herefter op til tilsynsrådet at afveje. DNs syn på den sag fremgår af klagebrevet fra 5. oktober: "Når det ligger Danmarks Naturfredningsforening på sinde at få en prompte reaktion på vores simple henvendelse til kommunerne 1. september 2004, er det fordi, ulovlighederne begyndte for over et år siden, uden at det har foranlediget kommunerne til at varetage deres tilsynspligt. Og fordi kommunernes reaktion efter afslutningen på golfsæsonen om en måneds tid (november 2004, red.) kun vil få symbolsk betydning i år". Byrådsmedlem Steen Brandt (UP) lød ikke imponeret, da han kommenterede udkastet til det byrådssvar, som blev læst op i sin fulde længde: - Jeg er ikke specielt stolt over formuleringer som "klage fra DN vedrørende lovligheden af Arden Kommunes tilsyn i forbindelse med golfspil". For det ER vores pligt at føre tilsyn. Og så synes jeg ærligt talt ikke, vi har sagsbehandlet særlig hurtigt. Det har sgu taget for lang tid, vrissede Steen Brandt. Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø: - Om en sagsbehandling går hurtigt nok, kan man jo altid diskutere.