Trafikpolitik

Hurtigere busser skal give ny passagerer

Giver i myldretiden flere afgange til og fra midtbyen

AALBORG:En omlægning af bybusnettet, så der bliver flere og hurtigere afgange i myldretiden, skal over de kommende år give en stigning i passagertallet og dermed også forbedre økonomien i den kollektive trafik. - I myldretiden kommer der flere afgange, og det skal også være muligt at komme hurtigere frem end nu f.eks. fra midtbyen ud til universitetet. Det, tror vi, kan give en fremgang i passagertaller, vurderer medlem af byrådets tekniske udvalg og af bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab Rasmus Prehn (S). Hans vurdering bliver støttet af trafikplanlægger Finn Madsen, kommunens tekniske forvaltning, der mener, at omlægningen kan give en stigning i passagertallet på fem procent. - Det vi ske over nogle år. Samtidig kan etableringen af den ny nærbane måske yderligere have en positiv virkning på bustrafikken og på antallet af passagerer, men det er ikke en udvikling, som vi har lavet beregninger på, siger Finn Madsen. Kommunen har netop sendt et oplæg til en ny plan for den kollektive trafik ud i offentlig debat. Den offentlige debat varer frem til begyndelsen af december. Derefter skal tekniske forvaltning vurdere de reaktioner, der er kommet fra borgerne, inden byrådet i løbet af foråret 2003 tager stilling til den endelige plan. Et af målene er, at det skal være mere enkelt at benytte den kollektive trafik. Bybusser, regionalbusser og den kommende nærbane skal fungere som et sammenhængende tilbud. Et væsentligt element i det ny tilbud bliver et stambusnet, der består af buslinjer, der har meget høj frekevens, hvilket vil sige 5-10 minutters drift. Nogle af regionalruterne skal efter planen indgå i stambusnettet i bybusområdet. - Vi har i bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab diskuteret mulighederne for at samordne regionaltrafik og bybustrafik. F.eks. kan der for passagerer, der kommer fra Hals Kommune, blive en mulighed for omstigning på Nr. Uttrup Torv, og så derfra f.eks. trage bus til universitetsområdet. Det kan give en transporttid på måske en halv time, hvor den tidligere måske har været på mellem tre kvarter og en time, siger Rasmus Prehn. Han nævner, at det generelle mål med stambusnettet er, at transporttiden ikke må ovestige det dobbelte af, hvad det tager at køre i privatbil. Det vil sige at en bustur fra midtbyen til universitetsområdet højest må tage en snes minutter. For at sikre, at busserne kan komme hurtigt frem, vil busserne få en form for fortrinsret, så trafiksignalerne kan ændres, så bussen hurtigt får grønt lys. Andre steder er det planen at lave busbaner, så busserne ikke kommer til at sidde fast i trafikkøer.