Hurtigere hjælp til børn

Hvis et barn i Vesthimmerlands Kommune mistrives, har behov for hjælp og ekstra støtte, vil der være langt større chance for, at hjælpen i dag er bedre og hurtigere end for et år siden.

Vesthimmerlands Kommune har nemlig siden da ansat flere socialrådgivere til børn- og ungeområdet. Kommunen er faktisk med i det gode selskab, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Kommunen har nu et vejledende tal for, hvor mange sager en enkelt socialrådgiver må sidde med. Det har den anden nordjyske kommune i undersøgelsen, Brønderslev, også. Ofte er der tale om tunge sager omkring anbringelse af børn uden for hjemmet. Men langt fra alle kommuner gør som de to nordjyske. Undersøgelsen viser, at kun lidt over halvdelen har den vejledende grænse. - Jo færre sager en socialrådgiver har, jo større mulighed er der for, at hjælpen kommer hurtigt, og at hjælpen er den rette, påpeger formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, der roser de kommuner, som sætter mål for, hvor store sagsbunker en socialrådgiver kan klare. Hun mener, at regeringen svigter. - Der burde være en vejledning til kommunerne om, hvor mange sager en socialrådgiver burde have i disse børn- og ungesager. Risikoen for at få en ny Tønder-sag vokser i takt med bunkernes størrelse. I Vesthimmerlands Kommune er vejledningen på 32 sager om børn og unge pr. socialrådgiver. I Dansk Socialrådgiverforening er det vejledende tal mellem 30 og 35. I en kommune som Assens på Fyn er der ingen vejledning. Her har socialrådgiverne i gennemsnit 62 sager. - Jeg har nok 30 færre sager, end jeg havde i 2007. Så det er da noget, der kan mærkes både hos borgerne og hos mig. Det er godt, at Vesthimmerlands Kommune er blevet bevidst om, at vi ikke kan sidde med uendelig mange sager, siger socialrådgiver Margit Mogensen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag side 8-9