EMNER

Hurtigere sags-behandling kræver flere ressourcer

HJØRRING:Borgerne har krav på at få vide, hvor lang tid der må gå, inden der bliver truffet en afgørelse i en sag, uanset om det drejer sig om fleksjob, dagpenge, førtidspension osv. Det er dog kommunen som fastsætter fristerne indenfor lovens rammer. - Det er i sidste ende et spørgsmål om serviceniveau, hvor længe borgerne skal vente på en afgørelse. Vi har brug for ekstra ressourcer til sagsbehandlingen, hvis vi skal sikre borgerne et rimeligt serviceniveau, og det vil vi tage med til budgetforhandlingerne senere på året, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Sven Bertelsen (UP). Seks måneder Han nævner som eksempel, at fleksjobbere kan risikere at vente op til seks måneder på en afklaring, og det er simpelt hen for længe. Fristerne for sagsbehandlingen blev drøftet længe på det seneste møde i udvalget, og flere medlemmer var inde på, om der ikke kunne oprettes en kvikskranke, som udelukkende er beregnet på henvendelser, der både burde og kunne klares fra dag til dag, men det vil kræve en anden prioritering af opgaverne eller flere ressourcer til forvaltningen. Inden længe vil borgerne kunne se de frister som Hjørring Kommune har vedtaget på de forskellige områder. De vil både være tilgængelige på Hjørring Kommunes hjemmeside samt i pjecer hos Borgerservicebutikkerne.