Hurtigfærge under skarpt opsyn

Natur 25. februar 2003 07:00
FREDERIKSHAVN: Hurtigfærgen "Stena Carisma"s miljøpåvirkning skal følges tæt af danske myndigheder. Det kræver Miljøklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Den klagede, fordi den var utilfreds med den miljøgodkendelse, Skov- og Naturstyrelsen har givet hurtigfærgeruten mellem Frederikshavn og Gøteborg. Godkendelsen blev givet på grundlag af rapporter om hurtigfærgens bølgedannelse og ornitologers vurderinger af de mulige konsekvensker for fuglelivet på Hirsholmene, som hurtigfærgen passerer tæt forbi. Rapporterne fastslår, at færgen højst forårsager lidt skvulpen i vandkanten og frikendte dens bølger for at udgøre nogen betydende miljøbelastning. Alligevel er der ved flere lejligheder konstateret voldsomme bølgeslag lige efter færgen er passeret. Miljøklagenævnet forlanger i et udkast til afgørelse på klagesagen, at Skov- og Naturstyrelsen selv foretager bølgeobservationer. Observationerne skal sammenholdes med udskrifter fra en "voyage recorder", en elektronisk sladrehank, som rederiet skal installere, og som fortæller, hvor færgen har sejlet og hvor hurtigt. Biolog Henning Mørk, Danmarks Naturfredningsforening, siger: - Nævnet tager højde for de ting, vi har påpeget. Jeg læser afgørelsen sådan, at nævnet finder, at Skov- og Naturstyrelsen har været for upræcis i sine krav. Henning Mørk forudser, at afgørelsen kan medføre skærpede krav til andre hurtigfærger. Blandt andet om installation af "voyage recorder. 1. sektion side 3
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...