Lokalpolitik

Hurtigt bredbånd - tak

Landsbysamfundene, landdistrikterne og øsamfundene med over en million borgere må ikke lades i stikken og køres ud på et digitalt sidespor. Hele Danmark må have adgang til højhastighedssamfundet.

Denne målsætning blev udmeldt af den forrige regering, der ønskede, at alle borgere og virksomheder skal have adgang til 100 Mbit/s i 2020. Det er en rigtig målsætning, da hurtigt bredbåndsnet er lige så afgørende for et beboet og aktivt Danmark som el, vand og kloakering. Hurtigt bredbåndsnet i Danmarks mange landsbyer, landdistrikter og øer kan skabe ny bosætning med hjemmearbejdspladser, nye arbejdspladser i håndværk og småindustri, konsulentfirmaer, højteknologiske virksomheder og moderne turisme. Hermed skabes der ikke alene mere liv på landet med sikring af skole, børnehave, foreninger, forsamlingshus, medbestemmelse og folkeligt fællesskab, men der skabes også et bedre skattegrundlag for alle kommunens borgere. Men vi kan som et aktivt samfund ikke vente helt til år 2020 med at give de sidste borgere hurtigt bredbåndsnet. For kun der, hvor der er hurtigt bredbåndsnet, vil der ske bosætning, vækst og udvikling. Derfor må den nye regering og alle gode kræfter sætte ind for, så hurtigt som muligt, at få hurtigt bredbåndsnet ud til alle på landet. Til sidst mangler regeringen en målsætning for de hastigheder, som man kan afsende data med, og som er fundamental for eksempelvis videokommunikation mellem borgerne i landdistrikterne og lægen i byen. Ligeledes for fjernundervisningen og for de ældre, som kan finde tryghed og få sociale fordele ved at have en ordentlig videoskærm til omverdenen. Staten må vise viljen og vejen, og kommunerne må engagere sig som efterspørger af ordentligt bredbånd til alle, også til landområderne. Først derved kan det sikres, at Danmark ikke bliver digitalt todelt.