Lokalpolitik

Hurtigt frasalg af havnearealer

Fart på erhvervsudviklingen

FREDERIKSHAVN:Der er lagt op til et hurtigt frasalg af knap 85.000 kvm. bebyggede og ikke kajnære arealer på havnen. Frasalget omfatter grunden på 42.600 kvm. under Ørskovs Sandholm-kompleks samt hele randområdet mellem Kragholmen, Nordhavnsvej og Langerak. De tidligere skibsværfts-bygninger på Sandholm forhandles i øjeblikket solgt til en investor, der vil sætte ny erhvervsudvikling i gang på stedet. Det er Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg, der over for byrådet anbefaler salget af de to bebyggede etaper i det samlede udbud, mens resten skal afvente behandling og indstilling fra plan- og miljøudvalget. Udvalget skal forholde sig til, om salget af disse øvrige og meget omfangsrige, ubebyggede arealer bør tillades, og om kommunen i så fald bør bruge sin forkøbsret hertil. - Det bliver nu op til havnebestyrelsen at sætte prisen for frasalget af de to første etaper. Men det skal ske til markedspris, og her gælder samme snævre lovgivning for en havnebestyrelse som for en kommune, understreger borgmester Erik Sørensen. Kommunen sælger erhvervsjord til 35. kr. kvm. - Og havnen kan ikke sælge til en overbudspris i forhold til markedsprisen, siger borgmesteren. Værftsdirektør Niels Ørskov erklærer sig tilfreds med den hurtige sagsgang så vidt. - Den køber, jeg har til Sandholm, afventer en tilbagemelding fra mig om prisen på jorden. Så nu håber jeg, at vi snart får en grundpris lokket ud af havnen, siger Niels Ørskov. Havnedirektør Flemming Reinholt siger hertil, at så snart byrådet forventet på mødet mandag 5. april har taget endelig stilling til økonomiudvalgets beslutning, og forhåbentligt sanktioneret den, kan havnen få sat en pris på frasalget af de bebyggede arealer. - Det skal selvfølgelig ske i havnens bestyrelse under en eller anden form, og hvor det helt klart også er i bestyrelsens interesse at komme videre så hurtigt som muligt, siger Preben Reinholt. Han kan dog ikke love at det kan nås inden påske. - Men så snart prisen er sat, kan vi i forhold til de nuværende lejere, der vil købe, gå ud fra de areallejekontrakter de har, og hvor prisen selvfølgelig vil kunne variere ud fra, om der er tale om en stor eller lille parcel, deres beliggenhed samt anvendelse. De bebyggede arealer vil kun blive tilbudt til deres nuværende lejere eller alternativt købere af deres bygninger, er samtidig holdningen. - Prisfastsættelsen på de ubebyggede og ikke byggemodnede arealer vil ligge længere ude i fremtiden, ifølge den sagsgang i kommunen, der nu har lagt til rette, påpeger Preben Reinholt samtidig.