Rebild Bakker

Hurtigt ind og så ud i bakkerne

Når fremtidens turister ankommer til Rebild Bakker bliver de budt velkommen af en ny portal, som giver overblik over mulighederne for at oplever Rebild bakker og resten af kommune på egen hånd

Rebildborgmester Anny Winther (V) synes sikker i sin sag. Der bliver bygget en ny velkomstportal ved indgangen til Rebild Bakker. Og helst inden for to år.I modsætning til tidligere ambitiøse planer om en eller anden form for besøgscenter ved Rebild Bakker, ser borgmesteren ud til at have noget, at hænge sine ord op på.Hvor tidligere planer har betydet gravning og byggeri i fredet jord, så ligger velkomstportalen, som den tegner sig nu, på betrykkende afstand af de fredningsgrænser, som kan give mere end en sten i skoen.Samtidig er portalen formidlingsmæssigt tænkt helt anderledes, end tidligere besøgscentre.Det betyder, at de fysiske rammer begrænser sig til under 400 kvadratmeter, og holder sig på en pris under 20 millioner kroner. Alt inklusive vel at mærke.Højstemt og ydmyg tilgangVelkomstportalen skal formidle områdets hovedhistorie over for de besøgende og guide dem til at opleve tingene selv. Udstillingerne, som også skal nytænkes i forhold til den klassiske formidlingsmodel, kombineres med Rebild Turistbureau, som får til huse i samme bygning.Dermed bliver turisterne mødt, der hvor de er, og skal ikke længere lede efter turistbureauets vejledning.Borgmester Anny Winther advarerede dog mod, at lade den højstemte glæde over at være så tæt på målet flyde over.- Vi skal stadig være meget ydmyge overfor det faktum, at der mangle omkring 13 millioner kroner. Efter min mening er det her projekt så perspektivrigt, at der er gode muligheder for at skaffe penge udefra, siger Anny Winther.