Hurup Sofa i problemer

Hurup Møbelfabrik har i går indgivet egen konkursbegæring i skifteretten.

Hurup Møbelfabrik har torsdag eftermiddag indgivet konkursbegæring i skifteretten i Thisted. Ifølge medejer Henrik Dam Jespersen arbejdes der nu på højtryk på en rekonstruktion af virksomheden, der producerer polstermøbler, der sælges fra 12 egne butikker i hele landet. - Vi har igennem en længere periode haft en negativ drift, der har påvirket likviditeten. Derfor har det været nødvendigt at tilføre ny kapital til selskabet. Desværre har det ikke været muligt at opnå enighed med vores bankforbindelse, siger Henrik Dam Jespersen, der ejer 32 pct. af Hurup Møbelfabrik. De resterende 68 pct. ejes af kapitalfonden Erhvervsinvest. - Jeg er utrolig ked af situationen. Ikke mindst på vegne af vore medarbejdere, hvoraf nogen har været ansat i en menneskealder, siger Henrik Dam Jespersen, der alligevel regner med en hurtig afklaring af en mulig rekonstruktion af virksomheden. Samtidig med, at konkursbegæringen er blevet indgivet, er den hidtidige adm. direktør, Bjarne Schmidt, fratrådt sin stilling. På den baggrund agter Henrik Dam Jespersen, hvis far, Ove Dam Jespersen, grundlagde virksomheden i 1959, at spille en større rolle i forbindelse med en eventuel rekonstruktion. Hurup Møbelfabriks 12 butikker fortsætter i øvrigt indtil videre med at holde åbent. Hurup Møbelfabrik beskæftiger omkring 60 medarbejdere.