Lokalpolitik

Hus får ekstra etage

Dispensation til byggeri på Frederikstorv trods protester fra lokale

Det kommende byggeri i Niels Ebbesens Gade på vestsiden af Frederikstorv bliver på tre og en halv etage. Det har politikerne i udvalget for teknik og miljø besluttet, og dermed har de afvist indsigelser fra et stort antal borgere i området, som mener, at et hus af den højde vil give skyggegener. De protesterede derfor mod, at der blev givet en dispensation fra lokalplanen, som siger, at der maksimalt må bygges i to og en halv etage det pågældende sted. - Vi har set på skyggediagrammer for byggeriet, og af dem kan vi se, at fordi huset bygges øst for de pågældende borgere, vil de kun få lidt mindre morgensol. De vil fortsat have aftensolen, siger den ansvarlige rådmand for området, Mariann Nørgaard (V). Hun påpeger, at det samtidig spiller en rolle, at det er tilfældigt, at lokalplanen blot giver mulighed for byggeri i to og en halv etage. - Men man bad ikke om mere dengang, lokalplanen blev lavet. Derfor blev det til de to og en halv etage. Ellers var det blevet en etage mere, siger rådmanden, der mener, at det kommende hus, der arkitektonisk skal udformes i samarbejde med teknisk forvaltning, vil give hele området et løft. I den forbindelse håber hun, at turen snart kommer til det stærkt forfaldne og delvist udbrændte hus på modsatte side af Niels Ebbesens Gade.