Lokalpolitik

Hus kollapsede

Fejl under renoveringsarbejde tog livet af bevaringsværdig bygning

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Renoveringen var i gang, da huset brasede sammen. Foto: Peter Broen

Ejendommen Niels Mørchsgade 21 A ser ud som om den har været udsat for et bombardement. Taget er styrtet sammen og mure revnet. Det gamle hus er kategoriseret som bevaringsværdigt, og ejeren, Anders Kristensen, Invest 140 ApS, Gistrup. var i gang med en renovering af huset. Så gik det hverken værre eller bedre, end at konstruktionen klappede sammen. Det skete efter arbejdet med støbning af nye gulve og indlægning af nye installationer var påbegyndt. Byggesagkyndige har vurderet, at husets mure ikke står til at redde, og nu har ejeren fået plan- og miljøudvalgets accept af en fuldstændig nedrivning med henblik på at opføre ny bebyggelse på grunden. Forløbet minder om det, der gik forud for den meget omtalte nedrivning af en bevaringsværdig villa på Søren Skomagersvej i Skagen i efteråret. - Men der var enighed i plan- og miljøudvalget om, at de to sager ikke kan sammenlignes. Ejeren ville næppe først have ofret et stort beløb på at påbegynde renovering, hvis han i virkeligheden sigtede på at rive huset ned, siger plan- og miljøudvalgets formand, John Christensen (V). - I dag ser vi ikke andre muligheder end nedrivning af bygningen. Bangsbo Museum har protesteret mod nedrivningstilladelsen. Arkivar Erik Christensen tilføjer i indsigelsen: - På Bangsbo Museum og Arkiv så vi gerne, at ejerne af de gamle huse var deres ansvar for byudviklingen bevidst og medtænkte en bevaring af husene fremfor destruktion eller udviskning af det oprindelige frederikshavnske miljø.