Lokalpolitik

Hus på gyngende grund

Grønt lys fra byrådet trods ukendt reduktion af EU-tilskud

SKØRPING:Byrådet har nu givet grønt lys for at sætte projekteringen af ungdomshuset i Skørping i gang. Men et netop modtaget brev fra Direktoratet for FødevareErhverv fik politikerne til at vakle lidt i sidste øjeblik og tage et ekstra forbehold for anlægsbevillingen på i alt 3.690.000 kr. Det viser sig nemlig, at det forventede tilskud på 1.270.000 kr. fra de såkaldte artikel 33-midler ikke bare er en formssag, som Nordjyllands Amt havde givet indtryk af. Ansøgningen har nemlig ikke levet helt op til kravet om såkaldt "additionalitet": - Hvad det så end betyder, som viceborgmester Niels Jørgen Nielsen (UP) måtte melde blank, da han som vikar for borgmester Børge Olsen (S) læste brevet op for resten af byrådet. Kort og godt skal EU-tilskuddet fra artikel 33-ordningen gå til noget, der tilføjer noget til de aktiviteter, kommunen i forvejen er forpligtet til. Det betyder, at der ikke kan gives tilskud til ungdomsskolens og dagplejens brug af et kommende ungdomshus. - Her i huset har man regnet ud, at der formentlig skal trækkes cirka 90.000 kr. fra i tilskuddet, forklarede Niels Jørgen Nielsen, og så vaklede man i geledderne. - Men hvad nu, hvis det bliver meget mere, lød det bekymret fra blandt andre Venstres Bent Juul Jensen. Søren Jensen (S), som også sidder i styregruppen for ungdomshusprojektet, forsikrede dog, at direktoratet jo var meget positiv over for projektet, og at der i øvrigt er luft i anlægsbudgettet. - Så meget grus i maskineriet er der ikke, måske et lille sandkorn. Usikkerheden fik dog Venstre til at bede om en pause til gruppedrøftelse, og Bent Juul Jensen vendte tilbage med en margin på 100.000 kr., som man godt ville gå med til at give i den betingede godkendelse. Hvis artikel 33-tilskuddet reduceres med over 100.000 kr., skal sagen til ny behandling i byrådet. Hvis tilskuddet kun reduceres med op til 100.000 kr., kan projektet gå i gang, men anlægsbeløbet reduceres tilsvarende, altså ned til 3.590.000 kr. Det var den socialdemokratiske gruppe fuldstændig enig i. Og de to store grupper fik tilslutning fra SF, radikale, Borgerlisten og Dansk Folkeparti. Kun Peter Riise (UP) stemte imod, men fordi han i det hele taget er imod ungdomshusprojektet og bekymrer sig for udgifterne: - Hvad opnår vi ved yderligere at passe vores unge op i hovede og ende og skabe flere curlingbørn, sagde han. Frigivelsen af anlægsbeløbet presser sig på, fordi Lokale og Anlægsfonden, vil se resultater senest 13. august, hvis dens bevilling skal opretholdes.