Hus på hus på hus under Gavlhuset

Bag afskærmningen til Algade 9 finder arkæologer adskillige huse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Husene er meget godt bevarede, og når hvert hus er grundigt undersøgt, fotograferes og tegnes de, inden de fjernes helt, og arkæologerne går i krig med det næste hus.

AALBORG:I Algade har juleræset for længst indfundet sig, og folk haster af sted for at købe julegaver. Men inde bag den spinkle afskærmning til Algade 9 arbejdes der stille og koncentreret af arkæologer udstyret med store og små graveredskaber. Og det er spændende ting, der dukker frem, når medarbejderne fra Aalborg Historiske Museum tager fat. Bygningen, der indtil for ni måneder siden rummede forretningen Gavlhuset, er fjernet, og der bliver opført en ny. Men først skal arkæologerne altså undersøge, hvad der tidligere har været på grunden. Foreløbig er de nået til hus nummer to under Gavlhuset. Det er et hus fra 1300- eller 1400-tallet, og man kan tydeligt se de gamle vægge og stolper, som har været en del af huset. Ifølge udgravningsleder Christian Jensen er der tale om et beboelseshus, hvor der også har været en form for smedeværksted. - Når vi bliver ved med at grave nedad, støder vi på adskillige huse. Jeg vil tro, at der er mindst ét hus for hvert århundrede, og vi skal helt til bunds. Det nederste hus er fra 900-tallet, siger Christian Jensen, der altså forventer, at medarbejderne kommer helt ned til huse fra vikingetiden. Lag på lag Den nuværende Algade ligger syv meter over havets overflade. Det hus, som er dukket op nu, ligger mindst en meter under Algade, og der skal graves endnu tre meter jord væk, før man når ned til de første huse på grunden. Forklaringen på den store niveauforskel er, at der ikke var noget, der hed dagrenovation eller genbrugspladser for flere hundrede år siden. Husholdningsaffald, byggematerialer og så videre blev smidt, hvor man havde brugt det, og på den måde er niveauet altså blevet hævet, som årene er gået. Arkæologer kalder de forskellige lag for kulturlag, men det er reelt et andet ord for forskellige lag af affald. Når museet har gravet de forskellige huse frem, bliver de fotograferet, tegnet og beskrevet. De forskellige genstande registreres og gemmes på museet, og så fjernes resterne af huset, før man graver videre til det næste hus. - Det er utroligt sjældent, at vi har så stort et område og kan komme helt i bund og få det nederste med. Arkæologisk set er det meget spændende, siger Christian Jensen. Nordeuropæisk kultur Arkæologerne har blandt andet fundet keramik og dyreknogler, som fortæller noget om, hvad beboerne spiste. Foreløbig viser genstandene, at der har været en form for europæisk identitet. Der er fundet slibesten og kværnsten fra Norge, keramik for Holland, Belgien og Frankrig og benkamme, som man har fundet magen til i Sverige og Tyskland. Det siger noget om, at der var en fælles nordeuropæisk kultur i Middelalderen, forklarer Christian Jensen. Ifølge udgravningslederen opbevarer museet ikke noget af værdi fra udgravningen, der hvor udgravningen finder sted. Tyve forsøger tit at stjæle noget fra udgravninger, men det får de ikke noget ud af i Algade, hvor vigtige fund bliver fjernet med det samme. Der har heller ikke fundet begravelser sted på grunden, så nysgerrige kan også opgive at finde kranier. Ifølge Christian Jensen er arkæologerne færdige med udgravningerne i foråret.