Lokalpolitik

Hus skal rejsesved fredning

Mindretal undrer sig over amt og Gravlevbeboers byggeplaner

STØVRING: Et hus fra eller til i en køn landsby. Det gør da ingen særlig forskel? Venstre, Dansk Folkeparti og Tværpolitisk Liste mener jo, mens Socialdemokraterneog De Radikale siger nej. Og da demokrati er en friseret udgave af hvad der foregår i en skoles frikvarter, fik dem, der var størst ret og de andre lov til at føje sig. Det drejer sig om kommunens lokalplan for den efterhånden meget omtalte Gravlevvej 10, hvor ejeren vil bygge et stort hus i sin egen forhave. Det er faldet mange for brystet. Blandt andet nitten Gravlevboer og Danmarks Naturfredningsforening og altså knap halvdelen af politikerne i byrådssalen. Det skyldes især: At huset efter deres mening kommer til at skade indtrykket af den kønne landsby. At det er opført klods op ad en stor fredning, der gjorde byggeriet umuligt indtil grænsen blev justeret for et års tid siden. At det simpelt hen er et skidt sted at bygge med hensyn til andres udsigt. Især når ejeren kan bygge helt ugeneret lige i nærheden. - Det er synd og skam med det byggeri. Beboernes indsigelser er denne gang endnu mere velbegrundede end de var sidst. Vi undrer os over at amtet er gået med til dette, sagde Aage Lund Jensen (S) således. Beboerne og naturfredningsforeningen har tidligere fået udsat sagen i Naturklagenævnet. Her fik kommunen en næse for at have hastet planen igennem. Derfor gik høringsfasen om, men fik samme resultat: Byrådets flertal godkendte den. Fulgte spillereglerne - Vi har drøftet indsigelsernme i Venstre. Vi har bedt forvaltningen se på forløbet og har fået amtets ord for, at vi har fulgt spillereglerne. Der er ikke noget at komme efter, sagde hans Trap Friis på sit partis vegne. Det stemte dog ikke modparten mildere. - Det kan godt være, at I har fulgt spillereglerne, men I har ikke lyttet til borgerne derude overhovedet. Det er da noget mærkeligt noget, det her. Det handler ikke om en mand, der ellers ikke ville kunne bo i Gravlev. Det er en, der vil bygge stort i sin forhave, sagde 1. viceborgmester Thorkild Christensen (S) blandt andet. Per Vilsbøll (R) havde skiftet holdning fra sidst lokalplanen var til afstemning. - Sidst stemte vi for, fordi vi gerne vil have at der kan ske noget i små landsbyer. Desuden så vi amtet som en garant for at tingene er gået rigtigt for sig. Men efter at have set stedet og planerne kan vi ikke forstå, at amtet er gået med til det her, begrundede han sit nej til planen. Flere venstrefolk - blandt andet borgmester Anny Winther - lovede, at man ville gå i tæt dialog med borgerne op til revisionen af kommuneplanen. Det trøster dog næppe naturfredningesforening eller de 19 klagere i Gravlev. De vil givet granske afgørelsen nøje for at se om projektet kan stoppes nok en gang. Hvad byder man ikke uønskede naboer?