Huse med sjæl på Håbets Allé

FREDERIKSHAVN:Fredag 5. september er det 100 år siden, at 12 mænd stiftede byggeforeningen "Haabet". Det skete for at give "lejlighed for de mange, der er misfornøjede med at bo til leje, tilbud om selv at komme i besiddelse af et hus med have, frit beligggende, så sol og luft kan få adgang dertil, uden at deres årlige udgift hertil bliver væsentlig større end den husleje, de ellers må betale, især hvis de tager hensyn til de bekvemmeligheder ejendommen afgiver." Sådan hedder det i indbydelsen til et forberedende møde forud for stiftelsen. En af stifterne af byggeforeningen var portør, en anden togbetjent, en tredje telegrafbud og en enkelt var overpostbud. Fælles for dem var, at de var statsansatte med udsigt til pension og fast arbejde resten af livet. Derfor forventedes de at kunne svare enhver sit. Og så kunne de opnå supplerende statslån til de huse, som de hver især ønskede sig. Foreningen købte et stykke markjord af købmand Anders Christensen, der drev købmandsgården med det tillidsskabende navn "Guds Fred", i Vestergade. Dernæst hyrede byggeforeningen kommunekæmner Jens Nielsen til at forestå den arkitektoniske udformning af husene. Kæmmeren var en herre med talent for andet end tørre tal. Han kom til at præge byggeriet i Frederikshavn i begyndelsen af århundredet, og man genfinder hans streg i bybilledet den dag i dag. Han har blandt andet tegnet den tidligere sparekasse, nu advokatkontor, på hjørnet af Asylgade og Danmarksgade, Casper Stiftelse, Fladstrandgades Skole, nu handelsskole, og den gamle tekniske skole i Kirkegade, der nu ejes af Københavns Universitet. Takket være kæmmeren kom de 12 huse på Håbets Allé heller ikke til at ligne kedelige typehuse. Kæmmeren valgte en italiensk inspireret byggestil, som genfindes i Caspers Stiftelse. Karakteristisk er de hvide bånd i murværket, de høje kældre opført i kampestenskvadre og de hvide trækonsoller, som støtter tagudhænget. Byggeforeningen stod for optagelse af statslån, som medlemmer hæftede solidarisk for. DSB stillede yderligere en garanti for lånet. Ydelserne blev opkrævet af foreningens kasserer. Sålænge statslånene stod i husene, måtte de kun sælges til ansatte ved DSB og postvæsenet. En tidligere beboer i Håbets Allé 10, Engelhardt Kristensen, har gravet i historien om Håbets Allé og byggeforeningen. Foreningen opløstes gradvist, efterhånden som medlemmerne indfriede deres andele af det kollektive lån, og efterhånden ophørte gaden med at være forbeholdt indehavere af etatsuniformer Sidste medlem af byggeforeningen kunne melde sig ud i 1937. Engelhardt Kristensens indsamlede historieskrivning og dokumenter i forbindelse med låneoptagelsen og stiftelsen af foreningen er overdraget til Bangsbo Arkiv.