Fjerritslev

Husejer får besked om at mure huller til

HOLMSØ:Ejeren af et ombygget bådehus i Holmsø ved kanten af Limfjorden har fået besked fra Nordjyllands Amt om at lukke hullerne efter ulovlige vinduer og kviste, som han har fjernet efter et tidligere påbud. - Ved besigtigelsen gjorde ejeren det klart, at han mener at han har efterkommet vores påbud ved at fjerne en kvist i taget og vinduerne i gavlen, oplyser landinspektør Tinne Stougaard fra Nordjyllands Amt. - Ejeren agtede ikke at foretage sig mere, men huset skal bringes tilbage til det lovlige udseende. Derfor skal der lægges tag og mures op i hullerne efter de ulovlige vinduer, og det har vi nu givet påbud om, forklarer Tinne Stougaard. Husejeren har fået en frist til 1. august til at få forholdene bragt i orden, hvorefter der igen er besigtigelse. At ombygningen med kvist og gavlvinduer var ulovlig, blev i fjor afgjort af retten i Fjerritslev.