Husejer tror på sejr i landsretten

Ligger ikke søvnløs om natten efter Civilretskrav om nedrivning af hus til næsten fem mio. kroner

HOBRO:Autoforhandler Frits Hosbond ligger ikke søvnløs om natten, selv om Civilretten i Hobro netop har bestemt, at han inden tre måneder skal nedrive det meste af sin drømmebolig på Nedre Strandvej 43 i Hobro. - Jeg har talt med mange jurister, og de er helt enige med mig i, at det er en vanvittig dom. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den vil blive omstødt i Vestre Landsret, siger Frits Hosbond. Og landsretten får sagen til afgørelse. Selv om ankefristen først udløber på torsdag, har Hosbond bestemt, at den skal prøves ved en ny retsinstans. - Skulle det uventede ske, at jeg ikke får medhold i landsretten, vil jeg gøre alt for at bringe sagen for Højesteret. Det er jo indlysende klart, at man ikke bare bygger et hus til næsten fem millioner kroner, hvis man havde den mindste anelse om, at det efterfølgende skulle rives ned, siger Frits Hosbond. Det er familien Palm Hansen på Nedre Strandvej 37, der har rejst sagen. Familien henholder sig til en servitut, der blev tinglyst på naboparcellerne tilbage i 1934. Servitutten skal sikre, at udsigten fra Nedre Strandvej 37 ikke indskrænkes. En syns- og skønsmand har erklæret sig enig i den byggelinje, som familien Palm Hansen påberåber sig, men Frits Hosbond hævder på sin side, at det er en erklæring udarbejdet af landinspektør Finn Skøt i 1983, der er gældende. - Jeg har i hele byggefasen støttet mig til Finn Skøts erklæring. Den siger klart, at et byggeri på grunden ikke vill være i strid med den servitut, der blev tinglyst i 1934. - Og så skal man da heller ikke glemme, at jeg også har en byggetilladelse. Den ville jeg vel ikke få, hvis byggeriet var i strid med bestemmelserne for området, siger Frits Hosbond. Han mener, at han har vist sin gode vilje i forholdet til familien Palm Hansen, og at sagen ene og alene er anlagt, fordi man lugter guld. - Nu er der dom for, at huset skal rives ned, men et andet af familiens krav var en million i erstatning, siger Frits Hosbond.