Husejere betaler sig fra problem

Kommunen er klar til indføre en parkeringsfond for Aars, så butiks- og boligejere kan slippe for etablere nye parkeringspladser

Ved at indføre en parkeringsfond, forpligter kommunen sig til at anlægge det antal parkeringspladser, som den enkelte grundejer rellers står til i forbindelse med udvidelser. Foto: Grete Dahl

Ved at indføre en parkeringsfond, forpligter kommunen sig til at anlægge det antal parkeringspladser, som den enkelte grundejer rellers står til i forbindelse med udvidelser. Foto: Grete Dahl

Et af handelsstandsforeningens argumenter for at handle i Aars er det store antal p-pladser i forholdsvis kort afstand til butikkerne. P-pladserne er der fortsat - dog mange med tidsbegrænsning og p-vagt på - men det er blevet et stigende problem for såvel forretninger som private at skaffe nye pladser. Det er de nemlig lovmæssigt forpligtet til i forbindelse med udvidelser af erhverslokaler og boliger i Aars' centerområde. - Men det er langt fra altid fysisk muligt for ejerne af bygningerne at finde arealer til nye parkeringspladser, så derfor vil vi nu søge at løse problemet ved at etablere en parkeringsfond, forklarer Niels Krebs Hansen (K), formand for teknisk udvalg. Det har netop indstillet til byrådet, at fonden etableres og sagen vil blive behandlet på rådets møde i næste uge. En hæmsko - I kommunens byggesagsafdeling modtager vi faktisk jævnligt henvendelser om udvidelser af f. eks. erhvervslokaler eller boliger, men hvor der samtidig ikke er mulighed for at fremskaffe de krævede ekstra parkeringspladser, fortæller Niels Krebs Hansen og tilføjer: - Og netop problemet hermed kan være en hæmsko for, at byudviklingen i kommunens bycentre kan foregå i trit med den interesse, der er indenfor erhverv og bosætning. I første omgang går teknisk udvalg dog kun efter en parkeringsfond, hvor problemet med at skaffe nye parkeringspladser er størst, nemlig i Aars' centerområde. - Men viser der sig tilsvarende problemer i de tre andre større byer i kommunen - Aalestrup, Farsø og Løgstør - er vi indstillet på også at lave parkeringsfond her, siger teknik-formanden. Grundejer-betaling Ved at indføre en parkeringsfond, får kommujnen muligheden for at fritage en grundejer for at fremskaffe de krævede parkeringspladser, når der foretages udvidelser. I stedet skal grundejeren indbetale et beløb til parkeringsfonden, der bestyres af kommunen. Fonden er så forpligtiget til at etablere de parkeringspladser, som den enkelte grundejer ikke kunne. - Vi indstiller til byrådet, at parkeringsfonden skal etablere de p-pladser, der er indbetalt til, inden for en periode på fem år. Og sker det ikke, ja, så skal grundejerne have deres penge tilbage, siger Niels Krebs Hansen. Derudover er parkeringsfonden forpligtet til at anlægge parkeringspladserne så tæt på den bidrag-ydende ejendom som muligt. Der opereres med forskellige p-plads krav afhængig af udvidelsens karakter - om det eksempelvis er bolig eller forretning. For førstnævnte type er man som grundejer pligtig til at byde ind med 1,5 parkeringsplads pr. boligenhede, der udvides med, mens en forretningsindehaver skal sørge for en parkeringsplads for hver 30 kvadratmeter, der bygges ud med.