Retspleje

Husejere tabte kloaksag

Retten i Hjørring har frikendt A/S Brønderslev Forsyning som synder, fordi kældre oversvømmes

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sådan så det ud i Algade i 2009. Arkivfoto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:Brønderslev Forsyning A/S kan ikke drages til ansvar for at mange borgere fik vand i kældrene. Retten i Hjørring har frikendt Brønderslev Forsyning A/S i en sag, anlagt af seks borgere i Krogensgade-Algade. Kommunen har ikke - som det hedder i det juridiske sprog - handlet ansvarspådragende. Det er snarere klimaændringer deraf følgende mere regn, der er årsagen. Borgerne har krævet erstatning på mellem 142.000 kr. og 10.000 kr. for skader, efter at deres kældre stod under vand. Omkring 20 husejere er ramt af problemerne, men kun de seks står bag retssagen. Det er borgernes klare opfattelse, at problemerne er opstået efter at Brønderslev Kommune i 2004 udskiftede kloakledninger i Krogensgade. De gamle rør var utætte, og virkede som dræn, og drænede derfor også omkring husene, mens de nye kloakrør er tætte, og vandet trænger derefter ned i kældrene. Husejerne har haft problemer fra 2005 til 2010, hvor de anlagde sagen. Ole Valentin, Krogensgade 13, der overtog huset i 2006, har hele tiden et beredskab klar i form af gummistøvler og affugtere, ligesom de har pillet gulvtæppet af i kælderen. Det var ellers deres drømmehus, de havde købt, da de flyttede fra Sjælland og "hjem" til Brønderslev. - I slutningen af 2006 begyndte linoleumsgulvbelægningen i kælderen af sejle, og det var som at gå på en vandseng, fortæller Halfdan Bøgh, Krogensgade 17, der er spildevandsingeniør, og tilføjer, at der ikke tidligere har været problemer med vand i kælderen. - Problemerne gentog sig i 2007 og 2010. Linda Morville, Algade 93, fortæller, at problemerne begyndte i 2006-2007. Hun har anskaffet en pumpe, for at pumpe vandet op. Jytte Vestergaard, Krogensgade 12, har lavet både udvendige og indvendige dræn. Hun kan fortælle, at kælderen tidligere er brugt som kontor, og da var der ikke problemer med vand. De øvrige beboere fortæller samstemmende, at problemerne er opstået efter kloakeringen i 2004. Syns- og skønsmanden, der har været på sagen, fastslår, at det er forventeligt, at grundvandsstanden ville stige med nye kloakker. Syns- og skønsmanden påpeger, at de gamle ledninger havde en drænende effekt, fordi de var utætte. - Når man lægger nye kloakker, er det for at minimere driftsudgifterne ved pumpning og rensning af spildevand, fastslår syns- og skønsmanden. Det er syns- og skønsmandens opfattelse, at der også ville stå vand i kældrene mellem 2005 og 2010, selv om der ikke var sket en kloakering i 2004. I specielt 2006-2007 regnede det mere end normalt. Et vidne har også forklaret, at der før 2004 var vand i mindst én kælder i området. Syns- og skønsmanden er dog af den opfattelse, at Brønderslev Kommune burde have informeret beboerne om, at grundvandsstanden kunne stige med kloakeringen. Men syns- og skønsmanden mener heller ikke, at beboerne ville have iværksat foranstaltninger, hvis de var informeret fra kommunen om risikoen for en forhøjelse af grundvandsstanden. Retten slår fast, at det er borgerne, der skal bevise, at Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende, og det finder retten ikke bevist. Retten finder ikke, at kommunen kunne vide, at de gamle ledninger havde drænende effekt. Da borgerne har tabt, skal de betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Brønderslev Forsyning A/S. Formand for Brønderslev Forsyning A/S, Jens Arne Hedegaard, er glad for udfaldet.